Ekstraordinær generalforsamling i IC Companys A/S

Jan 15, 2008, 6:00

FONDSBØRSMEDDELELSE
15. januar 2008

Ekstraordinær generalforsamling i IC Companys A/S

afholdes den 30. januar 2008 kl. 14.00 på selskabets hovedkontor

IC Companys A/S Raffinaderivej 10 2300 København S Danmark

Dagsorden

1. Valg af nyt medlem til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår, at følgende nye medlem vælges til bestyrelsen:

Per Bank

Per Bank er administrerende direktør i Coop Danmark A/S. Herigennem har Per Bank erfaring med detailhandel, effektivisering, omkostningsstyring, logistik, konceptudvikling og kædedrift.

Per Bank har tidligere været ansat hos Danfoss A/S, InWear Group A/S og Master Food A/S.

Per Bank er bestyrelsesformand i Irma A/S, Fakta A/S, Coop Trading A/S og Intercoop Ltd. Herudover er Per Bank bestyrelsesmedlem i Coop Sverige AB, Coop Norge AS, Coop Nonfood A/S og OK A.m.b.a.

Per Bank er 40 år og vil være et uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Det er bestyrelsens vurdering, at Per Bank vil styrke den samlede bestyrelse med sine professionelle kvalifikationer og brede erfaringsgrundlag.

Ud over det foreslåede nye bestyrelsesmedlem består bestyrelsen af:

Niels Martinsen (formand) Henrik Heideby (næstformand) Ole Wengel (næstformand) Anders Colding Friis Niels Hermansen

2. Eventuelt

Dagsordenen med de fuldstændige forslag henligger fra 8 dage før generalforsamlingen på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne.

Frist for rettidig rekvirering af adgangskort til generalforsamlingen samt afgivelse af fuldmagt er fredag den 25. januar kl. 16.00. Det anbefales at anvende aktionærportalen på icgroupmulti.wpengine.com under punktet Investorer, hvor der både kan rekvireres adgangskort og afgives fuldmagt. Alternativt[A1] kan adgangskort og fuldmagt rekvireres ved henvendelse til Aktiebog Danmark A/S på telefon +45 45460999 eller telefax +45 45460998 ved angivelse af navn, VP-kontonummer, samt at henvendelsen vedrører den ekstraordinære generalforsamling i IC Companys A/S.

Selskabets aktiekapital udgør DKK 185.055.570 fordelt på aktier a DKK 10. På selskabets ordinære generalforsamling den 24. oktober 2007 blev det besluttet at nedsætte aktiekapitalen med nominelt DKK 5.859.250 til nominelt DKK 179.196.320. Kapitalnedsættelsen kan imidlertid tidligst gennemføres 3 måneder efter offentliggørelsen af vedtagelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem og er betinget af, at der ikke inden udløbet af den nævnte periode fremkommer krav, der vil være til hinder for at gennemføre kapitalnedsættelsen.

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 10 én stemme.

En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt, før aktierne er noteret i aktiebogen, eller før aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

Den erhvervede aktiepost anses dog som repræsenteret på generalforsamlingen selvom stemmeretten ikke kan udnyttes, dersom aktierne forud for generalforsamlingen er noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

Selskabet har Danske Bank som kontoførende pengeinstitut.

Grundet den korte dagsorden er der ikke forplejning i forbindelse med generalforsamlingen.

15. januar 2008 Bestyrelsen IC Companys A/S CVR-nr. 62 81 64 14

IC Companys A/S – Raffinaderivej 10 – DK 2300 Copenhagen S – tel. +45 3266 7788 – fax +45 3266 7703 – CVR no. 62 81 64 14 ho@iccompanys.com – icgroupmulti.wpengine.com