Direktionen køber aktier

Sep 22, 2008, 15:47

FONDSBØRSMEDDELELSE
22. september 2008

Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer

I henhold til værdipapirhandelsloven §28a skal selskabet hermed indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer:

Navn Niels Mikkelsen Anders Cleemann
Årsag Medlem af Direktionen Medlem af Direktionen
Udsteder IC Companys A/S IC Companys A/S
Fondskode DK0010221803 DK0010221803
Betegnelse Aktier Aktier
Transaktion Køb Køb
Handelsdato 22. september 2008 22. september 2008
Marked OMX – Nordic Exchange OMX – Nordic Exchange
Antal 1.000 stk. 850 stk.
Kursværdi i DKK 123.000 102.850

IC Companys A/S

Niels Martinsen
Bestyrelsesformand

IC Companys A/S – Raffinaderivej 10 – DK 2300 Copenhagen S – tel. +45 3266 7788 – fax +45 3266 7703 – CVR no. 62 81 64 14 ho@iccompanys.com – icgroupmulti.wpengine.com