DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JULI 2017 TIL 31. DECEMBER 2017

Feb 06, 2018, 8:00

 

Nettoomsætningen i 1. halvår 2017/18 blev 1.483 mio. DKK (1.517 mio. DKK) svarende til en reduktion på 2,2% (1,5% i lokal valuta). Omsætningen faldt i engroskanalen men steg i retailkanalen. Bruttomarginen steg med 1,3% til 57,9% mod samme periode sidste år. Omkostningerne faldt med 26 mio. DKK, og omkostningsprocenten blev forbedret til 44,0% (44,7%). Resultat af primær drift blev 207 mio. DKK (180 mio. DKK), og EBIT-marginen blev 14,0% mod 11,9% sidste år.

Forventningerne for regnskabsåret 2017/18 for koncernen som helhed fastholdes, men præciseres mellem de enkelte forretningsenheder.

 

Pr. segment for 2. kvartal

 • Nettoomsætningen i Peak Performance i 2. kvartal 2017/18 blev 313 mio. DKK (267 mio. DKK) svarende til en vækst på 17,2% (18,5% i lokal valuta). Omsætningsudviklingen var drevet af engroskanalen som følge af et større suppleringssalg og leveringsforskydninger fra 1. kvartal 2017/18. Endvidere bidrog retailkanalen til væksten, hvilket var drevet af helårseffekten af nye butikker samt øget outlet aktivitet. Resultat af primær drift blev 61 mio. DKK (49 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på 19,5% (18,4%). Marginforbedringen kan primært tilskrives en forbedret omkostningsprocent.
 • Nettoomsætningen i Tiger of Sweden faldt med 14,1% (13,1% i lokal valuta) til 189 mio. DKK (220 mio. DKK). Omsætningen faldt både i retailkanalen og engroskanalen. Resultat af primær drift blev -3 mio. DKK (6 mio. DKK), og EBIT-marginen faldt til -1,6% (2,7%) som følge af en højere omkostningsprocent.
 • Nettoomsætningen i By Malene Birger blev 78 mio. DKK (77 mio. DKK) svarende til en vækst på 1,3% (2,2% i lokal valuta). Væksten var drevet af retailkanalen både i de fysiske butikker såvel som i e-commerce. Resultat af primær drift blev 5 mio. DKK (0 mio. DKK), og EBIT-marginen blev forbedret til 6,4% (0,0%) som følge af en højere bruttomargin og en forbedret omkostningsprocent.
 • Nettoomsætningen hos koncernens øvrige brands faldt med 8,0% (7,6% i lokal valuta) til 92 mio. DKK (100 mio. DKK). Faldet var drevet af Saint Tropez. Resultat af primær drift blev -2 mio. DKK (4 mio. DKK), og EBIT-marginen faldt til -2,2% (4,0%).

Koncernen for 2. kvartal

 • Koncernens nettoomsætning blev 673 mio. DKK (666 mio. DKK) svarende til en vækst på 1,1% (2,1% i lokal valuta). Væksten var drevet af engroskanalen i Peak Performance og væksten i retailkanalen hos By Malene Birger delvist udlignet af et fald i engrossalget hos Tiger of Sweden. I 2. kvartal 2017/18 er mængden af butikker uændret, idet Peak Performance har åbnet en, mens Saint Tropez har lukket en.
 • Bruttoresultatet blev 387 mio. DKK (381 mio. DKK), mens bruttomarginen steg til 57,5% (57,2%). Stigningen kan primært tilskrives bedre marginer på solgte produkter.
 • Kapacitetsomkostningerne faldt med 16 mio. DKK til 320 mio. DKK sammenlignet med året før. Faldet kan blandt andet tilskrives effekten af de gennemførte strukturændringer i 3. kvartal 2016/17. Omkostningsprocenten faldt til 47,5% (50,5%).
 • Resultat af primær drift blev 67 mio. DKK (45 mio. DKK), og EBIT-marginen var 10,0% mod 6,8% i samme periode sidste år.

Pr. segment for 1. halvår

 • Nettoomsætningen i Peak Performance i 1. halvår 2017/18 var 659 mio. DKK (615 mio. DKK) svarende til en vækst på 7,2% (8,1% i lokal valuta). Omsætningsudviklingen var drevet af engroskanalen såvel som retailkanalen. Resultat af primær drift blev 133 mio. DKK (111 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på 20,2% (18,0%). Marginforbedringen kan tilskrives en forbedret bruttomargin. Omkostningsprocenten var på niveau med sidste år.
 • Nettoomsætningen i Tiger of Sweden faldt med 10,6% (9,9% i lokal valuta) til 455 mio. DKK (509 mio. DKK). Omsætningen faldt i engroskanalen grundet lavere ordreoptag og suppleringssalg, men steg i retailkanalen. Resultat af primær drift blev 44 mio. DKK (61 mio. DKK), og EBIT-marginen faldt til 9,7% (12,0%) som følge af en højere omkostningsprocent. Bruttomarginen var på niveau med året før.
 • Nettoomsætningen i By Malene Birger blev 174 mio. DKK (176 mio. DKK) svarende til en reduktion på 1,1% (0,5% i lokal valuta). Reduktionen var drevet af engroskanalen som følge af lavere suppleringssalg, mens e-commerce og de fysiske butikker bidrog til vækst i retailkanalen. Resultat af primær drift blev 13 mio. DKK (4 mio. DKK), og EBIT-marginen blev forbedret til 7,5% (2,3%) som følge af en højere bruttomargin og en lavere omkostningsprocent.
 • Nettoomsætningen hos koncernens øvrige brands faldt med 9,8% (9,5% i lokal valuta) til 194 mio. DKK (215 mio. DKK). Faldet var især drevet af retailkanalen hos Saint Tropez. Resultat af primær drift blev 1 mio. DKK (17 mio. DKK), og EBIT-marginen blev 0,5% (7,9%).

Koncernen for 1. halvår

 • Koncernens nettoomsætning blev 1.483 mio. DKK (1.517 mio. DKK) svarende til en reduktion på 2,2% (1,5% i lokal valuta). Reduktionen var drevet af engroskanalen, mens den steg i retailkanalen drevet af vækst i e-commerce samt øget salg igennem outlets. I 1. halvår 2017/18 blev mængden af butikker reduceret med 6.
 • Bruttoresultatet blev 859 mio. DKK (858 mio. DKK), mens bruttomarginen steg med 1,3%-point til 57,9%. Stigningen kan primært tilskrives bedre marginer på solgte produkter samt en større andel af omsætning fra egne kanaler.
 • Kapacitetsomkostningerne faldt med 26 mio. DKK til 652 mio. DKK sammenlignet med året før. Faldet kan hovedsageligt tilskrives effekten af de gennemførte strukturændringer i 3. kvartal 2016/17. Omkostningsprocenten faldt til 44,0% (44,7%).
 • Resultat af primær drift blev 207 mio. DKK (180 mio. DKK), og EBIT-marginen var 14,0% mod 11,9% i samme periode sidste år.
 • Arbejdskapitalen udgjorde 456 mio. DKK svarende til et fald 14 mio. DKK i forhold til sidste år og udgjorde 16,8% af den 12 måneders løbende nettoomsætning hvilket er på samme niveau som sidste år.

Forventninger til regnskabsåret 2017/18

Baseret på resultatudviklingen år til dato samt vores aktuelle forventninger til resten af regnskabsåret fastholder vi forventningerne til regnskabsåret 2017/18 for koncernen som helhed. Vi forventer således en mindre omsætningstilbagegang i forhold til regnskabsåret 2016/17 samt en EBIT-margin på ca. 5%.

For Peak Performance forventes fortsat en moderat vækst i omsætningen men en betydelig (tidligere “moderat”) indtjeningsforbedring sammenlignet med 2016/17. Forventningerne til Tiger of Sweden er uændrede, og vi forventer således, at omsætningen går tilbage, mens indtjeningen reduceres betydeligt sammenlignet med året før. For By Malene Birger er forventningerne ligeledes uændrede, og vi forventer en moderat omsætningsreduktion men en væsentlig bedring i indtjeningen. For koncernens Øvrige brands forventer vi, at udviklingen i de fysiske butikker hos Saint Tropez vil medføre en betydelig omsætnings- og indtjeningstilbagegang og føre til et underskud i 2017/18 (ikke specificeret tidligere).

Investeringer i regnskabsåret forventes i niveauet 3-4% af årlig omsætning (uændret). 

Strategisk review proces af Peak Performance

Som omtalt i selskabsmeddelelsen 22/2017 d. 5. oktober 2017 har koncernen igangsat en strategisk review proces af Peak Performance. Processen har blandt andet til formål at afdække om IC Group også fremadrettet – helt eller delvist – er den bedste ejer af Peak Performance.

Processen kører fortsat efter planen. Der er ikke yderligere at meddele.

 

København, den 6. februar 2018

IC Group A/S

 

Alexander Martensen-Larsen                                        

CEO

 

Informationsmøde

IC Group afholder informationsmøde for investorer, analytikere og andre interesserede tirsdag den 6. februar 2018 kl. 10:00. Informationsmødet afholdes på engelsk via audiocast og telefon, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål online via den tilknyttede chatfunktion eller på telefon. For at følge informationsmødet online anvend venligst følgende link, som også findes på icgroup.net under Investors/calendar-events/: https://edge.media-server.com/m6/p/ptb7w56t

 

Følgende numre kan anvendes for at deltage i informationsmødet:

+45 3515 8121 (Danmark)

+1 646 828 8156 (USA)

+44 (0) 330 336 9411 (UK)

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:   

Jens Bak-Holder

Head of Investor Relations

+45 21 28 58 32