DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JULI 2017 TIL 30. SEPTEMBER 2017

Nov 14, 2017, 8:00

 

Koncernens nettoomsætning i årets første kvartal var 810 mio. DKK (851 mio. DKK) svarende til en reduktion på 4,8% eller 4,4% i lokal valuta. Omsætningen faldt i engroskanalen men steg i retailkanalen drevet af højere same-store omsætning samt helårseffekten af nye butikker. Bruttomarginen var 58,3% mod 56,1% sidste år. Omkostningerne faldt med 10 mio. DKK, mens omkostningsprocenten steg til 41,0% (40,2%). Resultat af primær drift blev 140 mio. DKK (135 mio. DKK), og EBIT-marginen blev 17,3% mod 15,9% sidste år.

Forventningerne for regnskabsåret 2017/18 som offentliggjort 31. august 2017 fastholdes.

 

Pr. segment for 1. kvartal

  •  Nettoomsætningen i Peak Performance i 1. kvartal 2017/18 blev 346 mio. DKK (348 mio. DKK) svarende til en reduktion på 0,6% (0,0% i lokal valuta). Omsætningen steg i retailkanalen, og omsætningsreduktionen var således drevet af engroskanalen som følge af leveringsforskydninger. Resultat af primær drift blev 72 mio. DKK (62 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på 20,8% (17,8%). Marginforbedringen kan tilskrives en højere bruttomargin.

 

  • Nettoomsætningen i Tiger of Sweden faldt med 8,0% (7,5% i lokal valuta) til 266 mio. DKK (289 mio. DKK). Omsætningen faldt i engroskanalen som følge af lavere ordreoptag på efterårskollektionen, mens omsætningen i retailkanalen steg. Resultat af primær drift blev 47 mio. DKK (55 mio. DKK), og EBIT-marginen faldt til 17,7% (19,0%) som følge af en højere omkostningsprocent.

 

  • Nettoomsætningen i By Malene Birger blev 96 mio. DKK (99 mio. DKK) svarende til en reduktion på 3,0% (2,5% i lokal valuta). Omsætningsreduktionen skyldes hovedsageligt lavere ordreoptag, mens omsætningen i retail steg. Resultat af primær drift blev 8 mio. DKK (4 mio. DKK), og EBIT-marginen blev forbedret til 8,3% (4,0%) som følge af en højere bruttomargin.

 

  • Nettoomsætningen hos koncernens øvrige brands faldt med 11,3% (11,2% i lokal valuta) til 102 mio. DKK (115 mio. DKK). Faldet var drevet af Saint Tropez. Resultat af primær drift blev 3 mio. DKK (13 mio. DKK), og EBIT-marginen blev 2,9% (11,3%).

 

 

Koncernen for 1. kvartal

  • Koncernens nettoomsætning blev 810 mio. DKK (851 mio. DKK) svarende til en reduktion på 4,8% (-4,4% i lokal valuta). Reduktionen var drevet af engroskanalen, særligt hos Tiger of Sweden, mens omsætningen steg i retailkanalen grundet højere omsætning i de fysiske butikker, høj vækst i e-commerce samt fuldårseffekten af butikker åbnet igennem de seneste 12 måneder. I 1. kvartal 2017/18 er mængden af butikker samlet set faldet med 6 primært grundet butikslukninger i Saint Tropez.

 

  • Bruttoresultatet blev 472 mio. DKK (477 mio. DKK), mens bruttomarginen steg til 58,3% (56,1%). Stigningen kan primært tilskrives bedre produktmarginer samt en større andel af salg gennem egne kanaler.

 

  • Kapacitetsomkostningerne faldt med 10 mio. DKK til 332 mio. DKK sammenlignet med 1. kvartal 2016/17. Faldet kan blandt andet tilskrives effekten af de gennemførte strukturændringer i 3. kvartal 2016/17. Omkostningsprocenten steg dog til 41,0% (40,2%) som følge af den lavere omsætning.

 

  • Resultat af primær drift blev 140 mio. DKK (135 mio. DKK), og EBIT-marginen var 17,3% mod 15,9% i samme periode sidste år.

 

  • Arbejdskapitalen udgjorde 565 mio. DKK svarende til et fald 114 mio. DKK i forhold til sidste år og udgjorde 20,9% af den 12 måneders løbende nettoomsætning mod 25,4% på samme tid sidste år.

 

 

Uændrede forventninger til regnskabsåret 2017/18

For koncernen som helhed forventes en mindre omsætningstilbagegang i forhold til regnskabsåret 2016/17 samt en EBIT-margin på ca. 5%.

For Peak Performance forventes en moderat vækst i omsætning og indtjening. I Tiger of Sweden forventes omsætningen at gå tilbage, mens indtjeningen forventes betydeligt reduceret sammenlignet med året før. For By Malene Birger forventes en moderat omsætningsreduktion men en væsentlig bedring i indtjeningen.

Investeringer i regnskabsåret forventes i niveauet 3-4% af årlig omsætning. 

 

Strategisk review proces af Peak Performance

Som omtalt i selskabsmeddelelsen 22/2017 d. 5. oktober 2017 har koncernen igangsat en strategisk review proces af Peak Performance. Processen har blandt andet til formål at afdække om IC Group også fremadrettet – helt eller delvist – er den bedste ejer af Peak Performance.

Processen kører efter planen, men er i et tidligt stadie. Der er ikke yderligere at meddele.

 

København, den 14. november 2017

IC Group A/S

 

Alexander Martensen-Larsen                                        

CEO                                                   

 

 

 

Informationsmøde

IC Group afholder informationsmøde for investorer, analytikere og andre interesserede tirsdag den 14. november 2017 kl. 10:00. Informationsmødet afholdes på engelsk via audiocast og telefon, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål online via den tilknyttede chatfunktion eller på telefon. For at følge informationsmødet online anvend venligst følgende link, som også findes på icgroup.net under Investors/calendar-events/: https://edge.media-server.com/m6/p/xmkj5fda

 

Følgende numre kan anvendes for at deltage i informationsmødet:

+45 3271 1659 (Danmark)

+1 646 254 3388 (USA)

+44 (0) 20 3427 1919 (UK)

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:   

Jens Bak-Holder

Head of Investor Relations

+45 21 28 58 32