Delårsrapport for perioden 1. juli 2016 til 31. december 2016

Feb 28, 2017, 17:24

 

 

Koncernens nettoomsætning i 1. halvår 2016/17 var 1.517 mio. DKK (1.446 mio. DKK) svarende til en vækst på 4,9%, eller 6,3% i lokal valuta. Omsætningen steg i engros- såvel som i retailkanalen – i sidstnævnte drevet af nye butikker og e-commerce. Bruttomarginen var med 56,6% på niveau med samme periode sidste år. Omkostningerne steg med 42 mio. DKK, hvoraf hovedparten er salgsrelaterede omkostninger. Resultat af primær drift blev 180 mio. DKK (182 mio. DKK), og EBIT-marginen blev 11,9% mod 12,6% sidste år.

For regnskabsåret 2016/17 forventes omsætningen realiseret med en vækst på 5-6% i lokal valuta (tidligere “mindst 6%”), mens EBIT-marginen, før engangsomkostninger til implementering af ny struktur for IC Group, forventes på 7-8% (tidligere “8-9%”). Efter disse engangsomkostninger forventes en EBIT-margin på 6-7%.

 

Pr. segment for 2. kvartal

 

 •  Nettoomsætningen i Peak Performance i 2. kvartal 2016/17 blev 267 mio. DKK (219 mio. DKK) svarende til en vækst på 21,9% (24,0% i lokal valuta). Væksten var drevet af engros- såvel som retailkanalen. Omsætningen var positivt påvirket af timingeffekter på ca. 15 mio. DKK. Resultat af primær drift blev 49 mio. DKK (21 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på 18,4% (9,6%). Marginforbedringen var drevet af både bruttomargin og omkostningsprocent. Resultat af primær drift var i 2. kvartal 2015/16 negativt påvirket af timingeffekter på 8 mio. DKK.

 

 • Nettoomsætningen i Tiger of Sweden blev 220 mio. DKK (218 mio. DKK) og steg således med 0,9% (3,5% i lokal valuta). Omsætningen faldt i engroskanalen som følge af lukning af franchisebutikker og lavere suppleringssalg. Væksten var således drevet af retailkanalen, hvor nye butikker og en høj vækst i e-commerce bidrog. Resultat af primær drift blev 6 mio. DKK (7 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på 2,7% (3,2%).

 

 • Nettoomsætningen i By Malene Birger blev 77 mio. DKK (76 mio. DKK) svarende til en vækst på 1,3% (3,6% i lokal valuta). Væksten blev skabt i engroskanalen samt via høj vækst i e-commerce. Resultat af primær drift blev 0 mio. DKK (0 mio. DKK). Bruttomarginen blev forværret som følge af større rabatgivning og returvarer, mens omkostningsprocenten blev forbedret marginalt.

 

 • Nettoomsætningen hos koncernens øvrige brands steg med 6,4% (6,5% i lokal valuta) til 100 mio. DKK (94 mio. DKK). Væksten var primært drevet af Designers Remix. Resultat af primær drift blev 4 mio. DKK (4 mio. DKK). EBIT-marginen blev 4,0% (4,3%).

 

Koncernen for 2. kvartal

 

 • Koncernens nettoomsætning blev 666 mio. DKK (603 mio. DKK) svarende til en vækst på 10,4% (12,5% i lokal valuta). Væksten blev realiseret i engros- såvel som retailkanalen, hvor nye butikker samt høj vækst i koncernens e-commerce bidrog. Koncernen har netto åbnet 10 butikker i 2. kvartal 2016/17.

 

 • Bruttoresultatet blev 381 mio. DKK (341 mio. DKK), og bruttomarginen blev forbedret til 57,2% (56,6%). Forbedringen var drevet af bedre produktmarginer og lavere lagernedskrivninger, delvist udvandet af øget rabatgivning og udsalg i perioden.

 

 • Kapacitetsomkostningerne steg med 14 mio. DKK til 336 mio. DKK sammenlignet med 2. kvartal 2015/16. Når der korrigeres for timingeffekter i 2. kvartal 2015/16, steg omkostningerne med 22 mio. DKK, hvoraf hovedparten udgøres af salgsrelaterede omkostninger – primært i relation til nye butikker åbnet i 2015/16 såvel som 2016/17.

 

 • Resultat af primær drift blev 45 mio. DKK (19 mio. DKK), og EBIT-marginen var 6,8% mod 3,2% i samme periode sidste år.

 

 • Arbejdskapitalen udgjorde 470 mio. DKK og steg således med 134 mio. i forhold til sidste år. Stigningen var primært drevet af højere varelagre og tilgodehavender fra salg. Arbejdskapitalen udgjorde 17,2% af den 12 måneders løbende nettoomsætning mod 12,6% på samme tid sidste år.

  

Pr. segment for 1. halvår

 

 •  Nettoomsætningen i Peak Performance i 1. halvår 2016/17 blev 615 mio. DKK (562 mio. DKK) svarende til en vækst på 9,4% (10,7% i lokal valuta). Væksten var drevet af både engros- og retailkanalen, men især af sidstnævnte, hvor nye butikker og stærk vækst i e-commerce bidrog. Resultat af primær drift blev 111 mio. DKK (99 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på 18,0% (17,6%). Marginforbedringen var drevet af en lavere omkostningsprocent.

 

 • Nettoomsætningen i Tiger of Sweden blev 509 mio. DKK (495 mio. DKK) og steg således med 2,8% (4,6% i lokal valuta). Væksten var drevet af en positiv effekt på ca. 18 mio. DKK som følge af leveringsforskydning i 1. kvartal såvel som nye butikker åbnet sidste regnskabsår og e-commerce. Resultat af primær drift blev 61 mio. DKK (60 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på 12,0% (12,1%).

 

 • Nettoomsætningen faldt med 2,2% i By Malene Birger til 176 mio. DKK (180 mio. DKK). Målt i lokal valuta faldt omsætningen med 0,4%. Udviklingen var drevet af retailkanalen, hvor vækst i e-commerce ikke kunne opveje den negative udvikling i de fysiske butikker. Resultat af primær drift blev 4 mio. DKK (13 mio. DKK). Bruttomarginen blev forværret som følge af større rabatgivning og returvarer, mens omkostningerne var negativt påvirket af engangsomkostninger på 4 mio. DKK i forbindelse med en omfattende brand- og positioneringsanalyse i 1. kvartal 2016/17.

 

 • Nettoomsætningen hos koncernens øvrige brands steg med 3,9% (4,0% i lokal valuta) til 215 mio. DKK (207 mio. DKK). Væksten var primært drevet af Designers Remix. Resultat af primær drift blev 17 mio. DKK (14 mio. DKK). EBIT-marginen blev forbedret til 7,9% (6,8%) som følge af en højere bruttomargin såvel som lavere omkostningsprocent.

 

Koncernen for 1. halvår

 

 • Koncernens nettoomsætning blev 1.517 mio. DKK (1.446 mio. DKK) svarende til en vækst på 4,9% (6,3% i lokal valuta). Væksten blev realiseret i engros- såvel som retailkanalen, hvor nye butikker samt høj vækst i koncernens e-commerce bidrog. Koncernen har netto åbnet 8 butikker i 1. halvår 2016/17.

 

 • Bruttoresultatet blev 858 mio. DKK (818 mio. DKK), og bruttomarginen på 56,6% var dermed uændret i forhold til året før.

 

 • Kapacitetsomkostningerne steg med 42 mio. DKK til 678 mio. DKK sammenlignet med 1. halvår 2015/16. Hvis der korrigeres for engangseffekter i 1. halvår 2016/17 såvel som 1. halvår 2015/16, steg omkostningerne ligeledes 42 mio. DKK. Stigningen var hovedsageligt drevet af salgsrelaterede omkostninger – primært nye butikker.

      

 • Resultat af primær drift blev 180 mio. DKK (182 mio. DKK), og EBIT-marginen på 11,9% (12,6%).

  

Opdaterede forventninger til regnskabsåret

Udviklingen i suppleringssalg til engroskunder, hovedsageligt hos Tiger of Sweden, gør, at omsætningen nu forventes realiseret med en vækst på 5-6% i lokal valuta (tidligere “mindst 6%”). Med de aktuelle kurser på koncernens primære salgsvalutaer (hovedsageligt SEK, NOK og GBP) svarer dette til en forventet vækst i rapporteret omsætning på 4-5% (tidligere “mindst 5%”).

Omsætningsvæksten forventes hovedsagelig drevet af retailkanalen, hvor særligt nye butikker vil drive væksten. På nuværende tidspunkt påregner vi at åbne 15-20 butikker i regnskabsåret (uændret). Der er i første halvår af 2016/2017 åbnet 13 butikker.

De i 2016 igangsatte ændringer hos Tiger of Sweden har nu resulteret i en række engangsomkostninger, særlig til fratrædelsesordninger samt omkostninger til distributionsændringer i brandet.

Som en konsekvens af ovenstående justeres forventningerne til EBIT-marginen til 7-8% (tidligere “8-9%”) før engangsomkostninger til implementering af ny struktur for IC Group jf. fondsbørsmeddelelse af 2. februar 2017.

Engangsomkostninger til implementering af ny struktur anslås i niveauet 30 mio. DKK. Det præcise beløb vil dog afhænge af implementeringen af planen samt forhandlinger med forskellige interessenter.

Herefter forventes en EBIT-margin på 6-7%.

Fra og med regnskabsåret 2017/18 forventes de påtænkte ændringer at medføre resultatforbedringer i størrelsesordenen 30-40 mio. DKK.

Investeringer i regnskabsåret 2016/17 forventes i niveauet 3-5% af årlig omsætning (uændret). Investeringerne foretages i forbindelse med vedligeholdelse af eksisterende aktiver – herunder butiksinventar – samt i forbindelse med åbning af nye butikker (indretning og evt. nøglepenge).

 

 

København, den 28. februar 2017

IC Group A/S

 

Peter Thorsen                                   

Midlertidig Group CEO 

                                                  

Alexander Martensen-Larsen

Group CFO

 

Informationsmøde

IC Group afholder informationsmøde for investorer, analytikere og andre interesserede onsdag den 1. marts 2017 kl. 10:00. Informationsmødet afholdes på engelsk via audiocast og telefon, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål online via den tilknyttede chatfunktion eller på telefon. For at følge informationsmødet online anvend venligst følgende link, som også findes på da.icgroup.net under Investorer: http://edge.media-server.com/m/p/tzzvzi3y

 

Følgende numre kan anvendes for at deltage i informationsmødet:

+45 3271 1660 (Danmark)

+1 646 254 3367 (USA)

+44 (0) 20 3427 1901 (UK)

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:   

Jens Bak-Holder

Head of Investor Relations

+45 21 28 58 32