Rettelse: Ny storaktionær i IC Companys

Jan 20, 2012, 18:17

Med henvisning til §29 i Lov om værdipapirhandel m.v. oplyses det hermed, at Hanssen Holding A/S og HS 2.G ApS har meddelt IC Companys A/S, at Hanssen Holding A/S har afhændet sine aktier i IC Companys A/S til HS 2.G ApS, der ligeledes ejes af familien Hanssen.

Hanssen Holding A/S har herefter ingen aktiebesiddelser i IC Companys A/S.

HS 2.G ApS har herefter en beholdning af aktier i IC Companys A/S, der udgør:

1.793.730 stk. aktier à DKK 10,

svarende til nominelt DKK 17.937.300 eller 10,58% af det samlede antal udstedte aktier.

IC Companys A/S

Niels Mikkelsen
Chief Executive Officer

For yderligere information kontakt venligst:

Thomas Rohold
Head of Investor Relations & Communication
Telefon: 3266 7093