Bestyrelsesformand genopstiller ikke til bestyrelsen og sælger aktier til Friheden Invest A/S

Jun 17, 2019, 22:52

 

Bestyrelsesformand, Peter Thorsen, har i dag oplyst IC Groups bestyrelse, at han ikke genopstiller i forbindelse med selskabets ordinære generalforsamling i september 2019.

 

Peter Thorsen har samtidig meddelt, at Kirk & Thorsen Invest A/S har til hensigt at acceptere Friheden Invest A/S’ igangværende tilbud og sælge samtlige af Kirk & Thorsen Invest A/S’ 373.855 stk. aktier i IC Group.

 

Peter Thorsen udtaler: “Jeg tiltrådte som formand for IC Groups bestyrelse i 2017 for at stå i spidsen for en ny strategi. I perioden er koncernens operationelle platform blevet decentraliseret med henblik på at etablere de resterende mærker som selvstændige virksomheder, mens koncernhovedkontorsfunktionerne er gradvis reduceret. Der er endvidere gennemført en række frasalg, så IC Group i dag kun ejer Tiger of Sweden og By Malene Birger. Friheden Invest A/S ejer i dag ca. 77% af aktierne i IC Group og har et købstilbud i markedet med mulighed for at øge ejerandelen yderligere. Jeg har grundet IC Groups udvikling fundet det naturligt at meddele, at jeg ikke genopstiller til bestyrelsen til den kommende ordinære generalforsamling.”

 

Hovedaktionær og bestyrelsesmedlem Niels Martinsen udtaler: “Vi takker Peter for hans væsentlige indsats i forhold til transformationen af IC Group. Det er Friheden Invest A/S’ ønske, at Peter Thorsen også efter fratrædelse som formand for det børsnoterede selskab kan have en afgørende rolle i udviklingen af koncernens resterende mærker.”

 

IC Group A/S

 


Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:    

Peter Thorsen

Bestyrelsesformand

+45 40 70 06 76