Anmodning om afnotering

Jul 05, 2019, 12:00

Med henvisning til selskabsmeddelelsen af 5. juli 2019 fra Friheden Invest A/S (“Friheden Invest”) om tvangsindløsning af de resterende minoritetsaktionærer i IC Group A/S (“IC Group”), hvorefter Friheden Invest vil eje samtlige aktier i IC Group, har IC Groups bestyrelse i dag besluttet at ansøge Nasdaq Copenhagen A/S om, at aktierne i IC Group slettes fra handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S.

Såfremt ansøgningen imødekommes, forventes den sidste handelsdag for aktierne i IC Group at være den 2. august 2019.

IC Group A/S

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:               
Karin Hjort Jensen
Executive assistant to the CEO
+45 32 66 75 43

Vedhæftet fil