Aktietilbagekøb – Seneste 7 dage

Jun 26, 2007, 9:58

IC Companys A/S’ bestyrelse har besluttet at iværksætte det næste og sidste program af det ved årsregnskabet annoncerede  aktietilbagekøb for 2006/07. I henhold til programmet vil IC  Companys A/S frem til den 30. juni 2007 købe egne aktier for et beløb på op til DKK 50 mio. jf. fondsbørsmeddelelse af 24. maj 2007.

På hver børsdag må der maksimalt købes 11.193 stk. IC Companys A/S aktier (fondskode DK0010221803), idet aktietilbagekøbsprogrammet udføres i henhold til bestemmelserne  i EU-kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003.

Senest hver syvende børsdag offentliggøres en meddelelse  om de gennemførte transaktioner under aktietilbagekøbsprogrammet.

Under programmet har IC Companys A/S foretaget følgende køb:

Dato Antal aktier Gennemsnitlig købspris, DKK Beløb, DKK
Akkumuleret, seneste meddelelse 67.445   21.719.027
15-06-2007 9.000 313,78 2.824.020
18-06-2007 7.275 316,38 2.301.665
19-06-2007 8.600 318,41 2.738.326
20-06-2007 10.750 313,21 3.367.008
21-06-2007 7.225 308,83 2.231.297
22-06-2007 9.000 307,30 2.765.700
25-06-2007 4.800 303,26 1.455.648
Akkumuleret for programmet 124.095   39.402.690

IC Companys  A/S ejer  herefter  i alt  819.607  stk. egne  aktier a nominelt DKK  10, svarende  til 4,5%  af det  samlede antal udstedte aktier på 18.393.498 stk.

IC Companys A/S

Henrik Theilbjørn
Adm. direktør

Kontaktpersoner

Henrik Theilbjørn, adm. direktør
Telefon 3266 7646

Chris Bigler, økonomidirektør
Telefon 3266 7017