Aktietilbagekøb – Seneste 7 dage

Jun 15, 2007, 16:34

IC Companys A/S’ bestyrelse har besluttet at iværksætte det næste og sidste program af det ved årsregnskabet annoncerede  aktietilbagekøb for 2006/07. I henhold til programmet vil IC  Companys A/S frem til den 30. juni 2007 købe egne aktier for et beløb på op til DKK 50 mio. jf. fondsbørsmeddelelse af 24. maj 2007.

På hver børsdag må der maksimalt købes 11.193 stk. IC Companys  A/S aktier (fondskode DK0010221803), idet   aktietilbagekøbsprogrammet udføres i henhold til bestemmelserne  i EU-kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003.

Senest hver syvende børsdag offentliggøres en meddelelse  om de gennemførte transaktioner under aktietilbagekøbsprogrammet.

Under programmet har IC Companys A/S foretaget følgende køb:

Dato Antal aktier Gennemsnitlig købspris, DKK Beløb, DKK
Akkumuleret, seneste meddelelse 25.470   8.479.905
06-06-2007 2.500 322,40 806.000
07-06-2007 3.500 314,00 1.099.000
08-06-2007 525 309,00 162.225
11-06-2007 7.000 317,43 2.222.010
12-06-2007 10.425 316,98 3.304.517
13-06-2007 8.500 310,47 2.638.995
14-06-2007 9.525 315,63 3.006.376
Akkumuleret for programmet 67.445   21.719.027

IC Companys A/S ejer herefter i alt 762.957 stk. egne  aktier a nominelt DKK 10, svarende til 4,1% af det samlede antal udstedte aktier på 18.393.498 stk.

IC Companys A/S

Henrik Theilbjørn
Adm. direktør

Kontaktpersoner

Henrik Theilbjørn, adm. direktør
Telefon 3266 7646

Chris Bigler, økonomidirektør
Telefon 3266 7017