Aktietilbagekøb – Seneste 7 dage

Jun 06, 2007, 12:17

IC Companys A/S’ bestyrelse har besluttet at iværksætte det næste og sidste program af det  ved årsregnskabet annoncerede  aktietilbagekøb for 2006/07. I henhold  til programmet vil IC  Companys A/S frem  til den 30. juni 2007 købe egne aktier for et beløb på op til DKK 50 mio. jf. fondsbørsmeddelelse af 24. maj 2007.

På hver børsdag må  der maksimalt købes 11.193  stk. IC Companys  A/S aktier  (fondskode  DK0010221803),  idet   aktietilbagekøbsprogrammet udføres i henhold  til bestemmelserne  i EU-kommissionens  forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003.

Senest hver syvende børsdag offentliggøres en meddelelse om de gennemførte transaktioner  under aktietilbagekøbsprogrammet.

Under programmet har IC Companys A/S foretaget følgende køb:

Dato Antal aktier Gennemsnitlig købspris, DKK Beløb, DKK
24-05-2007
25-05-2007 550 337,00 185.350
29-05-2007 5.725 334,75 1.916.444
30-05-2007 5.675 332,98 1.889.662
31-05-2007 5.145 333,29 1.714.777
01-06-2007 5.375 332,22 1.785.683
04-06-2007 3.000 329,33 987.990
Akkumuleret for programmet 25.470   8.479.905

IC Companys A/S ejer herefter i alt 720.982 stk. egne  aktier a nominelt DKK 10, svarende til 3,9% af det samlede antal udstedte aktier på 18.393.498 stk.

IC Companys A/S

Henrik Theilbjørn
Adm. direktør

Kontaktpersoner

Henrik Theilbjørn, adm. direktør
Telefon 3266 7646

Chris Bigler, økonomidirektør
Telefon 3266 7017