Aktietilbagekøb – Seneste 7 dage

May 21, 2007, 13:21

IC Companys A/S’  bestyrelse har  som tidligere  meddelt iværksat  et aktietilbagekøbsprogram. I henhold til programmet vil IC Companys A/S frem til den 23. maj 2007 købe egne aktier for et beløb på op til DKK 75 mio. jf. fondsbørsmeddelelse nr. 10 af 22. februar 2007.

På hver børsdag må  der maksimalt købes 24.072  stk. IC Companys  A/S aktier  (fondskode  DK0010221803),  idet  aktietilbagekøbs-programmet udføres i henhold  til bestemmelserne  i EU-kommissionens  forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003.

Senest hver  syvende  børsdag  offentliggøres  en  meddelelse  om  de gennemførte transaktioner  under aktietilbagekøbsprogrammet. Under programmet har IC Companys A/S foretaget følgende køb:

Dato Antal aktier Gennemsnitlig købspris, DKK Beløb, DKK
Akkumuleret, seneste meddelelse 183.447   60.762.615
09-05-2007 11.125 336,75 3.746.344
10-05-2007 3.000 334,50 1.003.500
11-05-2007 4.000 327,50 1.310.000
14-05-2007 5.175 330,67 1.711.217
15-05-2007 1.438 326,17 469.032
16-05-2007 6.825 333,86 2.278.595
18-05-2007
Akkumuleret for programmet 215.010   71.281.303

IC Companys  A/S ejer  herefter  i alt  684.562  stk. egne  aktier a nominelt DKK  10, svarende  til 3,7%  af det  samlede antal udstedte aktier på 18.393.498 stk.

IC Companys A/S

Henrik Theilbjørn
Adm. direktør

Kontaktpersoner

Henrik Theilbjørn, adm. direktør
Telefon 3266 7646

Chris Bigler, økonomidirektør
Telefon 3266 7017