Aktietilbagekøb – Seneste 7 dage

May 09, 2007, 10:15

FONDSBØRSMEDDELELSE

9. maj 2007

IC Companys A/S’  bestyrelse har  som tidligere  meddelt iværksat  et aktietilbagekøbsprogram. I henhold til programmet vil IC Companys A/S frem til den 23. maj 2007 købe egne aktier for et beløb på op til DKK 75 mio. jf. fondsbørsmeddelelse nr. 10 af 22. februar 2007.

På hver børsdag må  der maksimalt købes 24.072  stk. IC Companys  A/S aktier  (fondskode  DK0010221803),  idet   aktietilbagekøbsprogrammet udføres i henhold  til bestemmelserne  i EU-kommissionens  forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003.

Senest hver  syvende  børsdag  offentliggøres  en  meddelelse  om  de gennemførte transaktioner under aktietilbagekøbs-programmet.

Under programmet har IC Companys A/S foretaget følgende køb:

Dato Antal aktier Gennemsnitlig købspris, DKK Beløb, DKK
Akkumuleret, seneste meddelelse 152.047   49.986.775
27-04-2007 1.425 343,40 489.345
30-04-2007 3.700 345,35 1.277.795
01-05-2007 4.500 341,33 1.535.985
02-05-2007 7.375 343,83 2.535.746
03-05-2007
07-05-2007 5.275 345,12 1.820.508
08-05-2007 9.125 341,53 3.116.461
Akkumuleret for programmet 183.447   60.762.615

IC Companys  A/S ejer  herefter  i alt  652.999  stk. egne  aktier a nominelt DKK  10, svarende  til 3,6%  af det  samlede antal  udstedte aktier på 18.393.498 stk.

IC Companys A/S

Henrik Theilbjørn
Adm. direktør

Kontaktpersoner

Henrik Theilbjørn, adm. direktør
Telefon 3266 7646

Chris Bigler, økonomidirektør
Telefon 3266 7017