Aktietilbagekøb – Afslutning

May 23, 2007, 11:42

IC Companys A/S’ bestyrelse har som tidligere meddelt iværksat et aktietilbagekøbsprogram. I henhold til programmet vil IC Companys A/S frem til den 23. maj 2007 købe egne aktier for et beløb på op til DKK 75 mio. jf. fondsbørsmeddelelse nr. 10 af 22. februar 2007.

På hver børsdag må  der maksimalt købes 24.072  stk. IC Companys  A/S aktier (fondskode  DK0010221803), idet aktietilbagekøbsprogrammet udføres i henhold til bestemmelserne  i EU-kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003.

Senest hver syvende børsdag offentliggøres en meddelelse  om de gennemførte transaktioner under aktietilbagekøbsprogrammet. Under programmet har IC Companys A/S foretaget følgende køb:

Dato Antal aktier Gennemsnitlig købspris, DKK Beløb, DKK
Akkumuleret, seneste meddelelse 215.010   71.281.303
21-05-2007 3.050 334,22 1.019.371
22-05-2007 7.900 340,56 2.690.424
23-05-2007
Akkumuleret for programmet 225.960   74.991.098

IC Companys A/S har  hermed afsluttet sit aktietilbagekøbsprogram og ejer herefter i alt 695.512 stk.  egne aktier a nominelt  DKK  10, svarende til 3,8% af det samlede antal udstedte aktier på  18.393.498 stk.

IC Companys A/S

Henrik Theilbjørn
Adm. direktør

Kontaktpersoner

Henrik Theilbjørn, adm. direktør
Telefon 3266 7646

Chris Bigler, økonomidirektør
Telefon 3266 7017