Aktietilbagekøb – Afslutning

Jul 02, 2007, 11:32

IC Companys A/S’ bestyrelse har besluttet at iværksætte det næste og sidste program af det  ved årsregnskabet annoncerede  aktietilbagekøb for 2006/07. I henhold  til programmet vil IC  Companys A/S frem til den 30. juni 2007 købe egne aktier for et beløb på op til DKK 50 mio. jf. fondsbørsmeddelelse af 24. maj 2007.

På hver børsdag må der maksimalt købes 11.193 stk. IC Companys A/S aktier (fondskode DK0010221803), idet aktietilbagekøbsprogrammet udføres i henhold til bestemmelserne i EU-kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003.

Senest hver syvende børsdag offentliggøres en meddelelse  om de gennemførte transaktioner under aktietilbagekøbsprogrammet.

Under programmet har IC Companys A/S foretaget følgende køb:

Dato Antal aktier Gennemsnitlig købspris, DKK Beløb, DKK
Akkumuleret, seneste meddelelse 124.095   39.402.690
26-06-2007 9.000 304,85 2.743.650
27-06-2007 9.500 310,21 2.946.995
28-06-2007 9.000 311,17 2.800.530
29-06-2007 6.600 316,30 2.087.580
Akkumuleret for programmet 158.195   49.981.445

IC Companys A/S har  hermed afsluttet sit aktietilbagekøbsprogram og ejer herefter i alt 853.707 stk.  egne aktier a nominelt DKK 10, svarende til 4,6% af det samlede antal udstedte aktier på 18.393.498 stk.

IC Companys A/S

Henrik Theilbjørn
Adm. direktør

Kontaktpersoner

Henrik Theilbjørn, adm. direktør
Telefon 3266 7646

Chris Bigler, økonomidirektør
Telefon 3266 7017