Aktietilbagekøb

Feb 28, 2008, 18:24

FONDSBØRSMEDDELELSE
28. februar 2008

IC Companys A/S – Aktietilbagekøb

IC Companys A/S’ bestyrelse har som tidligere meddelt iværksat et aktietilbagekøbsprogram. I henhold til programmet vil IC Companys A/S købe egne aktier for et beløb på op til 70 mio. DKK indtil den 28. februar 2008 jf. fondsbørsmeddelelse nr. 1 af 3. januar 2008.

På hver børsdag må der maksimalt købes 6.612 stk. IC Companys A/S aktier (fondskode DK0010221803), idet aktietilbagekøbsprogrammet udføres i henhold til bestemmelserne i EU-kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003.

Senest hver syvende børsdag offentliggøres en meddelelse om de gennemførte transaktioner under aktietilbagekøbsprogrammet. Under programmet har IC Companys A/S foretaget følgende køb:

Dato Antal aktier Gennemsnitlig købspris, DKK Beløb, DKK
Akkumuleret, seneste meddelelse 244.200   61.525.200
25-02-2008 6.600 239,97 1.583.802
26-02-2008 6.600 240,00 1.584.000
27-02-2008 6.600 239,61 1.581.426
28-02-2008 6.600 237,63 1.568.358
Akkumuleret for programmet 270.600   67.842.786

IC Companys A/S har hermed afsluttet sit aktietilbagekøbsprogram og ejer herefter 581.282 egne aktier a nominelt DKK 10, svarende til 3,2% af det samlede antal udstedte aktier på 17.919.632 stk.

IC Companys A/S Henrik Theilbjørn Adm. direktør

Kontaktpersoner

Henrik Theilbjørn, adm. direktør
Telefon 3266 7017

Chris Bigler, økonomidirektør
Telefon 3266 7646

IC Companys A/S – Raffinaderivej 10 – DK 2300 Copenhagen S – tel. +45 3266 7788 – fax +45 3266 7703 – CVR no. 62 81 64 14 ho@iccompanys.com – icgroupmulti.wpengine.com