Aktietilbagekøb

Jan 28, 2008, 11:00

FONDSBØRSMEDDELELSE

28. januar 2008

IC Companys A/S – Aktietilbagekøb

IC Companys A/S’ bestyrelse har som tidligere meddelt iværksat et aktietilbagekøbsprogram. I henhold til programmet vil IC Companys A/S købe egne aktier for et beløb på op til 70 mio. DKK indtil den 28. februar 2008 jvf. fondsbørsmeddelelse nr. 1 af 3. januar 2008.

På hver børsdag må der maksimalt købes 6.612 stk. IC Companys A/S aktier (fondskode DK0010221803), idet aktietilbagekøbsprogrammet udføres i henhold til bestemmelserne i EU-kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003.

Senest hver syvende børsdag offentliggøres en meddelelse om de gennemførte transaktioner under aktietilbagekøbsprogrammet.

Under programmet har IC Companys A/S foretaget følgende køb:

Dato Antal aktier Gennemsnitlig købspris, DKK Beløb, DKK
Akkumuleret, seneste meddelelse 79.200   21.734.328
21-01-2008 6.600 231,98 1.531.068
22-01-2008 6.600 231,19 1.525.854
23-01-2008 6.600 229,10 1.512.060
24-01-2008 6.600 236,05 1.557.930
25-01-2008 6.600 239,66 1.581.756
Akkumuleret for programmet 112.200   29.442.996

IC Companys A/S ejer herefter i alt 1.008.807 stk. egne aktier a nominelt DKK 10, svarende til 5,5% af det samlede antal udstedte aktier på 18.505.557 stk.

IC Companys A/S

Henrik Theilbjørn Adm. direktør

Kontaktpersoner

Henrik Theilbjørn, adm. direktør
Telefon 3266 7646

Chris Bigler, økonomidirektør
Telefon 3266 7017

IC Companys A/S – Raffinaderivej 10 – DK 2300 Copenhagen S – tel. +45 3266 7788 – fax +45 3266 7703 – CVR no. 62 81 64 14 ho@iccompanys.com – icgroupmulti.wpengine.com