Aktietilbagekøb

Jul 28, 2008, 9:59

FONDSBØRSMEDDELELSE
28. juli 2008

IC Companys A/S – Aktietilbagekøb

IC Companys A/S’ bestyrelse har som tidligere meddelt iværksat et aktietilbagekøbsprogram. I henhold til programmet vil IC Companys A/S købe egne aktier for et beløb på op til 47 mio. DKK indtil den 31. juli 2008 jvf. fondsbørsmeddelelse nr. 32 af 15. maj 2008.

På hver børsdag må der maksimalt købes 7.750 stk. IC Companys A/S aktier (fondskode DK0010221803), idet aktietilbagekøbsprogrammet udføres i henhold til bestemmelserne i EU-kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003.

Senest hver syvende børsdag offentliggøres en meddelelse om de gennemførte transaktioner under aktietilbagekøbsprogrammet.

Under programmet har IC Companys A/S foretaget følgende køb:

Dato Antal aktier Gennemsnitlig købspris, DKK Beløb, DKK
Akkumuleret, seneste meddelelse 220.425   40.965.064
21-07-08 2.500 168,38 420.950
22-07-08 5.500 169,23 930.765
23-07-08 6.250 173,90 1.086.875
24-07-08 3.000 177,17 531.510
25-07-08 7.000 175,96 1.231.720
Akkumuleret for programmet 244.675   45.166.884

IC Companys A/S ejer herefter i alt stk. 1,387,157 egne aktier a nominelt DKK 10, svarende til 7,7% af det samlede antal udstedte aktier på 17,919,632 stk,

IC Companys A/S

Henrik Theilbjørn
Adm, direktør

Kontaktpersoner

Chris Bigler
Chief Financial Officer
Telefon 3266 7017

Henrik Steensgaard
Investor Relations Manager
Telefon 3266 7409

IC Companys A/S – Raffinaderivej 10 – DK 2300 Copenhagen S – tel, +45 3266 7788 – fax +45 3266 7703 – CVR no, 62 81 64 14 ho@iccompanys,com – www,iccompanys,com