Aktietilbagekøb

Mar 31, 2008, 12:26

FONDSBØRSMEDDELELSE
31. marts 2008

IC Companys A/S – Aktietilbagekøb

IC Companys A/S’ bestyrelse har som tidligere meddelt iværksat et aktietilbagekøbsprogram. I henhold til programmet vil IC Companys A/S købe egne aktier for et beløb på op til 90 mio. DKK indtil den 15. maj 2008 jvf. fondsbørsmeddelelse nr. 16 af 29. februar 2008.

På hver børsdag må der maksimalt købes 9.429 stk. IC Companys A/S aktier (fondskode DK0010221803), idet aktietilbagekøbsprogrammet udføres i henhold til bestemmelserne i EU-kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003.

Senest hver syvende børsdag offentliggøres en meddelelse om de gennemførte transaktioner under aktietilbagekøbsprogrammet.

Under programmet har IC Companys A/S foretaget følgende køb:

Dato Antal aktier Gennemsnitlig købspris, DKK Beløb, DKK
Akkumuleret, seneste meddelelse 103.400   19.067.430
17-03-2008 9.400 172,99 1.626.106
18-03-2008 9.400 174,64 1.641.616
19-03-2008 9.400 175,99 1.654.306
25-03-2008 9.400 176,30 1.657.220
26-03-2008 9.400 173,63 1.632.122
27-03-2008 9.400 178,86 1.681.284
28-03-2008 9.400 179,63 1.688.522
Akkumuleret for programmet 169.200   30.648.606

IC Companys A/S ejer herefter i alt stk. 750.482 egne aktier a nominelt DKK 10, svarende til 4,2% af det samlede antal udstedte aktier på 17.919.632 stk.

IC Companys A/S

Henrik Theilbjørn
Adm. direktør

Kontaktpersoner

Henrik Theilbjørn, adm. direktør
Telefon 3266 7646

Chris Bigler, økonomidirektør
Telefon 3266 7017

IC Companys A/S – Raffinaderivej 10 – DK 2300 Copenhagen S – tel. +45 3266 7788 – fax +45 3266 7703 – CVR no. 62 81 64 14 ho@iccompanys.com – icgroupmulti.wpengine.com