Aktietilbagekøb

Mar 17, 2008, 10:57

FONDSBØRSMEDDELELSE
17. marts 2008

IC Companys A/S – Aktietilbagekøb

IC Companys A/S’ bestyrelse har som tidligere meddelt iværksat et aktietilbagekøbsprogram. I henhold til programmet vil IC Companys A/S købe egne aktier for et beløb på op til 90 mio. DKK indtil den 15. maj 2008 jvf. fondsbørsmeddelelse nr. 16 af 29. februar 2008.

På hver børsdag må der maksimalt købes 9.429 stk. IC Companys A/S aktier (fondskode DK0010221803), idet aktietilbagekøbsprogrammet udføres i henhold til bestemmelserne i EU-kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003.

Senest hver syvende børsdag offentliggøres en meddelelse om de gennemførte transaktioner under aktietilbagekøbsprogrammet.

Under programmet har IC Companys A/S foretaget følgende køb:

Dato Antal aktier Gennemsnitlig købspris, DKK Beløb, DKK
Akkumuleret, seneste meddelelse 56.400   10.620.496
10-03-2008 9.400 182,14 1.712.116
11-03-2008 9.400 182,36 1.714.184
12-03-2008 9.400 181,87 1.709.578
13-03-2008 9.400 178,88 1.681.472
14-03-2008 9.400 173,36 1.629.584
Akkumuleret for programmet 103.400   19.067.430

IC Companys A/S ejer herefter i alt stk. 684.682 egne aktier a nominelt DKK 10, svarende til 3,8% af det samlede antal udstedte aktier på 17.919.632 stk.

IC Companys A/S

Henrik Theilbjørn
Adm. direktør

Kontaktpersoner

Henrik Theilbjørn, adm. direktør
Telefon 3266 7646

Chris Bigler, økonomidirektør
Telefon 3266 7017

IC Companys A/S – Raffinaderivej 10 – DK 2300 Copenhagen S – tel. +45 3266 7788 – fax +45 3266 7703 – CVR no. 62 81 64 14 ho@iccompanys.com – icgroupmulti.wpengine.com