Aktietilbagekøb

Feb 29, 2008, 11:00

FONDSBØRSMEDDELELSE
29. februar 2008

Aktietilbagekøb

IC Companys A/S har påbegyndt aktietilbagekøb den 29. februar 2008

Det ved årsregnskabet annoncerede aktietilbagekøb for 2007/08 er påbegyndt som planlagt. Det samlede tilbagekøb forventes i perioden indtil 30. juni 2008 at udgøre i niveauet 200 mio. DKK.

Tilbagekøbet sker inden for rammerne af den bemyndigelse, bestyrelsen fik på selskabets generalforsamling den 24. oktober 2007 til at erhverve egne aktier op til 10% af aktiekapitalen.

Det andet tilbagekøbsprogram beløber sig til 90 mio. DKK og forventes gennemført fra 29. februar 2008 til 15. maj 2008.

Programmet bliver iværksat efter bestemmelserne i EU-kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003, som sikrer, at selskabet er beskyttet mod overtrædelse af insiderlovgivningen i forbindelse med tilbagekøbet. De nærmere vilkår for tilbagekøbet fremgår af nedenstående.

IC Companys A/S har indgået aftale med SEB Enskilda som lead manager for Programmet. SEB Enskilda vil i henhold til separat aftale med selskabet købe aktier på vegne af IC Companys A/S. SEB Enskilda vil i henhold til nævnte aftale træffe sine beslutninger uafhængigt af og uden indflydelse fra IC Companys A/S med hensyn til købstidspunkt og i øvrigt inden for de i denne meddelelse nævnte rammer.

Formålet med Programmet er at nedsætte IC Companys’ aktiekapital, hvorfor bestyrelsen senest på selskabets næste ordinære generalforsamling vil fremsætte forslag om nedsættelse af aktiekapitalen med det nominelle beløb, som mindst modsvarer den under Programmet nominelt tilbagekøbte aktiekapital.

IC Companys har ret til at stoppe tilbagekøbet i Programmets løbetid som følge af væsentlige ændringer i selskabets økonomiske situation i negativ retning eller væsentlige ændringer i markedet. Såfremt sådan beslutning træffes, foretager IC Companys offentliggørelse heraf. Herefter er SEB Enskilda ikke længere berettiget til at købe aktier på IC Companys’ vegne i henhold til Programmet, som følge af, at Programmet stopper.

Programmet vil endvidere blive gennemført inden for rammerne af:

  • Der vil højst blive tilbagekøbt IC Companys aktier for en samlet kursværdi på 90 mio. DKK.
  • Der vil maksimalt på hver børsdag blive købt 9.429 stk. aktier svarende til 25% af den gennemsnitligt omsatte daglige aktiemængde af selskabets aktier på Københavns Fondsbørs A/S i januar 2008. Det maksimale antal aktier, der må købes under programmet er 462.021 stk. aktier.
  • Der vil ved gennemførelse af handler i henhold til Programmet ikke ske køb af aktier til en højere kurs end den højeste af: i) aktiekursen på den seneste uafhængige handel og ii) det højeste, foreliggende uafhængige tilbud (højeste bud på købersiden) på Københavns Fondsbørs A/S.
  • Der vil senest hver syvende børsdag af selskabet blive offentliggjort en meddelelse om de transaktioner, der er foretaget i henhold til Programmet.

IC Companys A/S

Henrik Theilbjørn Adm. direktør

Kontaktpersoner

Henrik Theilbjørn, adm. direktør
Telefon 3266 7646

Chris Bigler, økonomidirektør
Telefon 3266 7017

IC Companys A/S – Raffinaderivej 10 – DK 2300 Copenhagen S – tel. +45 3266 7788 – fax +45 3266 7703 – CVR no. 62 81 64 14 ho@iccompanys.com – icgroupmulti.wpengine.com