Aktieoptioner

Mar 31, 2008, 19:04

FONDSBØRSMEDDELELSE
31. marts 2008

IC Companys A/S – Tildeling af aktieoptioner

Bestyrelsen har besluttet at tildele 100.000 stk. aktieoptioner til administrerende direktør Niels Mikkelsen og 30.000 stk. aktieoptioner til økonomidirektør Chris Bigler som følge af deres indtræden i direktionen af IC Companys.

Aktieoptioner til Niels Mikkelsen Bestyrelsen har truffet beslutning om tildeling af 100.000 stk. optioner til adm. direktør Niels Mikkelsen.

De tildelte aktieoptioner giver adgang til, i umiddelbar forlængelse af selskabets offentliggørelse af årsrapport for 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12 og 2012/13, mod kontant betaling, at erhverve 20.000 stk. aktier pr. år.

Aktieoptioner, der ikke udnyttes i et år, kan udnyttes i de efterfølgende to år. Optionerne bortfalder ved ophør af ansættelsesforholdet.

Udnyttelsesprisen for aktieoptionerne er fastsat som den højeste kurs af lukkekursen for selskabets aktie på OMX den 31. marts 2008 og gennemsnittet af lukkekurserne de fem forudgående børsdage.

Der tillægges en årlig forrentning på 5%, som pålægges første gang den 31. marts 2009.

Markedsværdien af aktieoptionerne til Niels Mikkelsen kan – ved anvendelse af Black & Scholes-modellen, og under antagelse af en udnyttelseskurs på DKK 180, en volatilitet på 25% p.a. og en risikofri rente på 4,15% p.a. – opgøres til DKK 2,5 mio.

Aktieoptioner til Chris Bigler Bestyrelsen har endvidere besluttet at tildele Chris Bigler 30.000 stk. aktieoptioner.

Disse aktieoptioner giver adgang til, i umiddelbar forlængelse af selskabets offentliggørelse af årsrapport for 2007/08, 2008/09 og 2009/10, mod kontant betaling, at erhverve 10.000 stk. aktier pr. år.

Aktieoptioner, der ikke udnyttes i et år, kan udnyttes i de efterfølgende to år. Optionerne bortfalder ved ophør af ansættelsesforholdet.

Udnyttelsesprisen beregnes ved anvendelse af ovenfor nævnte metode.

Markedsværdien af aktieoptionerne til Chris Bigler kan – ved anvendelse af Black & Scholes-modellen, og under antagelse af en udnyttelseskurs på DKK 180, en volatilitet på 25% p.a. og en risikofri rente på 4,15% p.a. – opgøres til DKK 0,7 mio.

Dagsværdien af programmerne vil blive indregnet i resultatopgørelsen over løbetiden.

 ###

Eventuelle henvendelser om denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på telefon 40 14 66 22.

IC Companys A/S

Niels Martinsen
Bestyrelsesformand

IC Companys A/S – Raffinaderivej 10 – DK 2300 Copenhagen S – tel. +45 3266 7788 – fax +45 3266 7703 – CVR no. 62 81 64 14 ho@iccompanys.com – icgroupmulti.wpengine.com