Aktieoptioner Executive Brand Officer

Sep 09, 2008, 17:24

FONDSBØRSMEDDELELSE
9. september 2008

IC Companys A/S – Tildeling af aktieoptioner

Bestyrelsen har tildelt 30.000 stk. aktieoptioner til Executive Brand Officer Anders Cleemann som følge af dennes indtræden i direktionen af IC Companys.

De tildelte aktieoptioner giver adgang til, i umiddelbar forlængelse af selskabets offentliggørelse af årsrapport for 2008/09, 2009/10 og 2010/11 at erhverve 10.000 stk. aktier pr. år.

Aktieoptioner, der ikke udnyttes i et år, kan udnyttes i de efterfølgende to år. Optionerne bortfalder ved ophør af ansættelsesforholdet.

Markedsværdien af aktieoptionerne til Anders Cleemann kan – ved anvendelse af Black & Scholes -modellen, og under antagelse af en udnyttelseskurs på DKK 163 med tillæg på 5% p.a, en volatilitet på 25% p.a. og en risikofri rente på 4,40% p.a. – opgøres til DKK 0,3 mio.

Dagsværdien af programmerne vil blive indregnet i resultatopgørelsen over løbetiden.

Eventuelle henvendelser om denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på telefon 40 14 66 22.

IC Companys A/S

Niels Martinsen
Bestyrelsesformand

IC Companys A/S – Raffinaderivej 10 – DK 2300 Copenhagen S – tel. +45 3266 7788 – fax +45 3266 7703 – CVR no. 62 81 64 14 ho@iccompanys.com – icgroupmulti.wpengine.com