Aktiekapital og stemmerettigheder for IC Group A/S – nye vedtægter.

Sep 19, 2016, 12:19

Som offentliggjort ved selskabsmeddelelse nr. 17 dateret 16. september 2016 blev selskabets aktiekapital forhøjet med nominelt DKK 346.110 som følge af udnyttelse af warrants.

Under henvisning til § 10 i bekendtgørelse nr. 1258 af 9. november 2015 om udstederes oplysningsforpligtelser, skal det herved oplyses, at selskabets samlede nominelle aktiekapital dags dato udgør kr. 170.908.580 fordelt på aktier à kr. 10, svarende til i alt 17.090.858 stk. aktier og stemmer.

Selskabsvedtægter for IC Group A/S dateret den 16. september 2016 er vedhæftet denne meddelelse og er desuden tilgængelige på selskabets hjemmeside http://www.icgroup.net/ under Corporate Governance/Vedtægter.

IC Group A/S

Mads Ryder
Group CEO

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:               
Jens Bak-Holder
Head of Investor Relations
+45 21 28 58 32