Aktiekapital og stemmerettigheder for IC Group A/S

Nov 30, 2018, 14:46

I henhold til Kapitalmarkedslovens §32 oplyses det hermed, at IC Group A/S’ aktiekapital udgør 151.933.070 DKK fordelt på 15.193.307. stk. aktier á nom. 10 kr. Idet aktiekapitalen er fordelt på én aktieklasse, er antallet af stemmerettigheder lig antallet af aktier.


  

IC Group A/S


Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:               


Jens Bak-Holder


Head of Investor Relations


+45 21 28 58 32