Aktiekapital og stemmerettigheder for IC Group A/S

Nov 05, 2018, 12:04

 

På IC Group A/S’ generalforsamling den 26. september 2018 blev der truffet endelig beslutning om at nedsætte selskabets aktiekapital med nom. 18.975.510 DKK, svarende til 1.897.551 stk.

aktier á nominelt 10 DKK. Kapitalnedsættelsen sker ved annullering af egne aktier.


Efter udløb af fristen for selskabets kreditorer til at anmelde deres krav i selskabet, jf. Selskabslovens § 192, stk. 1, har selskabets bestyrelse besluttet at gennemføre kapitalnedsættelsen, og denne er nu pr. d.d. registreret i Erhvervsstyrelsen.


IC Group A/S’ aktiekapital udgør efter kapitalnedsættelsen nominelt 151.933.070 DKK fordelt på 15.193.307. stk. aktier á nom. 10 kr.

 

IC Group A/S

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:               

Jens Bak-Holder

Head of Investor Relations

+45 21 28 58 32