Ændringer i koncernens logistikstruktur

May 26, 2010, 10:00

SELSKABSMEDDELELSE
26. maj 2010

Ændringer i koncernens logistikstruktur

For at optimere koncernens logistikstruktur forventer ledelsen at iværksætte følgende tiltag:

  • Åbning af et nyt, moderne og 12.500 kvadratmeter stort lager i Brøndby, Danmark til håndtering af funktioner, der på nuværende tidspunkt håndteres af lageret på Raffinaderivej, Danmark og lageret i Venlo, Holland. Lageret forventes at åbne i oktober 2010.
  • Nedlukning af lageret i Venlo i slutningen af 2010.

For indeværende regnskabsår forventes tiltagene at medføre 6 mio. DKK i engangsomkostninger. Dette er indeholdt i forventningerne til 2009/10 udmeldt i regnskabsmeddelelsen for 3. kvartal. Fra 1. januar 2011 forventes tiltagene at medføre effektiviseringsgevinster i størrelsesordenen 15 – 20 mio. DKK årligt.

IC Companys A/S

Niels Mikkelsen
Adm. direktør

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Thomas Rohold
Investor Relations Manager
+45 3266 7093

[HUG#1418698]