Ændring af finanskalender for regnskabsåret 2012/13

Jan 29, 2013, 10:20

Selskabet meddeler herved at datoen for offentliggørelse af årsrapporten for 2012/13 er ændret til:

Torsdag den 22. august 2013

Datoen for offentliggørelse af årsrapporten for 2012/13, udmeldt den 28. juni 2012 (Selskabsmeddelelse nr. 8/2012), var tidligere angivet til den 7. august 2013.

IC Companys A/S

Niels Mikkelsen
Adm. direktør

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Chris Bigler
Chief Financial Officer
+45 29 74 06 55