Ændring af finanskalender for regnskabsåret 2011/12

Feb 10, 2012, 9:48

Selskabsmeddelelse nr. 5/2012 – København d. 10. februar

Selskabet meddeler herved at datoen for offentliggørelse af 3. kvartalsrapport for 2011/12 er ændret til:

Onsdag den 16. maj 2012

Datoen for offentliggørelse af 3. kvartalsrapport for 2011/12, udmeldt den 28. juni 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 6/2011), var tidligere angivet til den 9. maj 2012.

IC Companys A/S

Niels Mikkelsen
Adm. direktør

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Thomas Rohold
Head of Investor Relations and Communication
+45 3266 7093