Ændring af besiddelsesforhold

Jan 29, 2009, 15:56

FONDSBØRSMEDDELELSE
29. januar 2009

Ændring af besiddelsesforhold

I henhold til Aktieselskabslovens §28a og Værdipapirhandelslovens §29 skal vi herved meddele, at IC Companys A/S har mindsket sin ejer- og stemmeandel til under 5% i IC Companys A/S som følge af selskabets nedsættelse af aktiekapitalen den 26. januar 2009 (Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2009).

Den samlede egenbeholdning i IC Companys A/S udgør:

420.682 stk. aktier a DKK 10,

svarende til nominelt DKK 4.206.820 eller 2,5% af det samlede antal udstedte aktier.

IC Companys A/S

Niels Mikkelsen
Chief Executive Officer

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til

Chris Bigler Chief
Financial Officer
+45 3266 7017

Thomas Rohold
Investor Relations Manager
+45 3266 7093

IC Companys A/S – Raffinaderivej 10 – DK 2300 Copenhagen S – tel. +45 3266 7788 – fax +45 3266 7703 – CVR no. 62 81 64 14 ho@iccompanys.com – icgroupmulti.wpengine.com