Ændring af besiddelsesforhold

May 19, 2009, 18:29

FONDSBØRSMEDDELELSE
19. maj 2009

Ændring af besiddelsesforhold

I henhold til Aktieselskabslovens §28a og Værdipapirhandelslovens §29 skal vi herved meddele, at Hanssen Holding A/S har øget sin ejer- og stemmeandel til over 5% i IC Companys A/S.

Hanssen Holding A/S’s beholdning af aktier i IC Companys A/S udgør:

872.609 stk. aktier a DKK 10,

svarende til nominelt DKK 8.726.090 eller 5,15% af det samlede antal udstedte aktier.

IC Companys A/S

Niels Mikkelsen
Chief Executive Officer

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til

Chris Bigler
Chief Financial Officer
+45 3266 7017

Thomas Rohold
Investor Relations Manager
+45 3266 7093