FORBEDRET INDTJENING I KERNE-FORRETNINGEN

Nov 12, 2015, 8:57

Koncernens nettoomsætning i første kvartal 2015/16 var 843 mio. DKK (828 mio. DKK), hvilket er en stigning på 1,8%, eller 3,0% i lokal valuta, i forhold til samme periode sidste år. Bruttomarginen blev forbedret med 1,4 %-point til 56,6% sammenlignet med 1. kvartal 2014/15. Resultat af primær drift for koncernen steg med 15,6% til 163 mio. DKK (141 mio. DKK), hvilket var drevet af koncernens Premiumbrands. Forventninger til regnskabsåret 2015/16 fastholdes.

 

  • Peak Performance realiserede i årets første kvartal en nettoomsætning på 343 mio. DKK (353 mio. DKK) svarende til en reduktion på 2,8% (-2,5% i lokal valuta). Reduktionen var drevet af engroskanalen, mens nettoomsætningen i retailkanalen voksede pænt. Nettoomsætningen steg i Danmark og Sverige men blev reduceret i øvrige geografiske markeder. Resultat af primær drift blev forbedret med 4 mio. DKK til 78 mio. DKK.
  • Tiger of Sweden øgede nettoomsætningen med 3,0% (5,2% i lokal valuta) til 277 mio. DKK (269 mio. DKK). Fremgangen var drevet af retailkanalen, mens salget til engroskunder var uændret. Væksten var fortsat stærk i Tyskland, mens nettoomsætningen var uændret i Norden. Resultat af primær drift blev 53 mio. DKK (47 mio. DKK).
  • Nettoomsætningen i By Malene Birger steg med 7,2% (8,6% i lokal valuta) til 104 mio. DKK (97 mio. DKK). Stigningen var især drevet af en positiv udvikling i retailkanalen, men nettoomsætningen steg ligeledes i engroskanalen. Geografisk set blev væksten hovedsageligt realiseret i Norden. Resultat af primær drift blev 13 mio. DKK (11 mio. DKK).
  • I koncernens Ikke-kerneforretning steg nettoomsætningen med 3,7% (5,1% i lokal valuta). Fremgangen var drevet af en positiv udvikling i Saint Tropez, som mere end kompenserede for en reduceret nettoomsætning i Designers Remix. Den øgede omsætning i Saint Tropez var i et væsentligt omfang drevet af rabatter, og bruttomarginen blev derfor reduceret. Som en følge heraf realiserede ikke-kerneforretningen et resultat af primær drift på 10 mio. DKK mod 11 mio. DKK sidste år.
  • Koncernens nettoomsætning var generelt negativt påvirket af konkursen af en tidligere distributør i Schweiz, hvilket gjorde, at der ikke blev realiseret omsætning i dette marked i en stor del af 1. kvartal. Dette har især påvirket Tiger of Sweden, Saint Tropez og Designers Remix. For alle tre er der igangsat initiativer for at etablere alternativ distribution i Schweiz.
  • Der er truffet en afgørelse i sagen om indirekte skatter, som i 2. kvartal 2014/15 medførte en samlet hensat forpligtelse for koncernen på 25 mio. DKK. Udfaldet af sagen betød, at der i alt blev tilbageført 10 mio. DKK af den oprindelige forpligtelse. Af dette beløb vedrører 5 mio. DKK de fortsættende aktiviteter, mens 5 mio. DKK vedrører de ophørte aktiviteter. For de fortsættende aktiviteter blev bruttoresultatet påvirket positivt med 3 mio. DKK, resultat af primær drift blev påvirket med 4 mio. DKK, mens 1 mio. DKK vedrørte finansielle poster.
  • Bruttoresultatet steg i forhold til samme periode sidste år til 477 mio. DKK (457 mio. DKK). Bruttomarginen blev forbedret til 56,6% (55,2%). Tidligere kommunikerede prisstigninger på koncernens produkter slår først igennem fra 3. kvartal 2015/16, og forbedringen i 1. kvartal kan derfor primært tilskrives bedre marginer på solgte produkter samt lavere varelagernedskrivninger sammenlignet med 1. kvartal 2014/15.
  • Kapacitetsomkostningerne blev 314 mio. DKK og var dermed lavere end året før (316 mio. DKK), mens omkostningsprocenten faldt med 1,0 %-point til 37,2%. Omkostningerne var negativt påvirket af en hensættelse på ca. 5 mio. DKK i forbindelse med ændringer i koncernledelsen.
  • Resultat af primær drift steg med 15,6% til 163 mio. DKK (141 mio. DKK). EBIT-marginen blev dermed 19,3%, hvilket er en forbedring på 2,2 %-point i forhold til 1. kvartal sidste år.

 

Forventninger til regnskabsåret 2015/16 – uændrede

Vi forventer, at den positive udvikling i koncernens kerneforretning vil fortsætte, og at dette vil drive koncernens samlede omsætnings- og indtjeningsudvikling.

 

Konkret forventer vi en omsætningsvækst i størrelsesordenen 4%.

 

Resultat af primær drift (EBIT) forventes realiseret med en EBIT-margin i størrelsesordenen 10%.

 

Investeringer i regnskabsåret forventes i niveauet 3-4% af årlig nettoomsætning.

 

Såfremt koncernens resultater realiseres i tråd med forventningerne, påregner bestyrelsen i løbet af regnskabsåret 2015/16 at udlodde et ekstraordinært udbytte i størrelsesordenen 75 mio. DKK.

 

 

København, den 12. november 2015

 

 

 

IC Group A/S

 

Mads Ryder

Group CEO

 

Alexander Martensen-Larsen

Group CFO

 

 

 

Informationsmøde

IC Group afholder informationsmøde for investorer, analytikere og andre interesserede torsdag den 12. november 2015 kl. 10:00.

 

Informationsmødet afholdes på engelsk via audiocast og telefon, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål online via den tilknyttede chatfunktion eller på telefon. For at følge informationsmødet online anvend venligst følgende link, som også findes på da.icgroup.net under Investorer: http://edge.media-server.com/m/p/o8c8ypen

 

 

Følgende numre kan anvendes for at deltage i informationsmødet:

 

+45 3271 1660 (Danmark)

+1 646 254 3388 (USA)

+44 (0) 20 3427 1902 (UK og resten af verdenen)

 

 

 

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Jens Bak-Holder

Investor Relations Manager

+45 21 28 58 32