Selskabsvedtægter for IC Group A/S

Sep 30, 2015, 12:26

Selskabsvedtægter for IC Group A/S dateret den 30. september 2015 er blevet offentliggjort.

 

 

Selskabsvedtægterne er tilgængelige på selskabets hjemmeside http://www.icgroup.net/ under Investorer/Corporate Governance/Vedtægter

 

 

 

 

 

IC Group A/S

 

 

 

Mads Ryder

 

Group CEO

 

 

 

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

 

Jens Bak-Holder

 

Investor Relations Manager

 

+45 21 28 58 32