Aktiekapital og stemmerettigheder for IC Group A/S pr. 30. september 2015

Sep 30, 2015, 13:32

Som offentliggjort ved selskabsmeddelelse nr. 13 dateret 18. september 2015 blev selskabets aktiekapital forhøjet med nominelt DKK 485.900 som følge af udnyttelse af warrants.

 

Under henvisning til § 6 i bekendtgørelse nr. 1442 af 13. december 2013 om udstederes oplysningsforpligtelser, skal det herved oplyses, at selskabets samlede nominelle aktiekapital dags dato udgør kr. 170.562.470 fordelt på aktier à kr. 10, svarende til i alt 17.056.247 stk. aktier og stemmer.

 

 

 

IC Group A/S

 

Mads Ryder

Group CEO

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Jens Bak-Holder

IR Manager

Telefon: 21 28 58 32