Tilpasning og simplificering af ledelsesstrukturen i IC Group A/S

Sep 29, 2015, 10:29

Som resultat af den betydelige tilpasning af forretningen, der er gennemført over de sidste 12 måneder, er der med virkning fra dags dato sket følgende ændringer i koncernens Global Management Team.

 

Alexander Martensen-Larsen (40) overtager stillingen som ny Group CFO i IC Group. Udover ansvaret for finansfunktionen, investor relations og jura, vil Alexander bibeholde ansvaret for strategi og forretningsudvikling.

 

Alexander har siden januar 2008 bestridt en lang række ledelses- og bestyrelsesposter inden for koncernen. Han er uddannet B.Sc. fra Copenhagen Business School samt MBA fra IMD Business School. Før ansættelsen i IC Group har Alexander arbejdet som Director i Corporate Business Development i TDC samt som finansanalytiker hos investeringsbanken Morgan Stanley i London.

 

Morten Linnet (45) overtager stillingen som CEO for By Malene Birger.

 

Morten er tidligere Vice President for Corporate HR i IC Group, hvor han har været ansat og løst forskelligartede forretningsprojekter siden 2006. Morten har læst HD i Finans og har tidligere arbejdet for Nordea, GN Store Nord og Mars Inc.

 

Koncernens Global Management Team reduceres hermed til seks personer og består af følgende:

 

Group CEO, Mads Ryder (direktion)

Group CFO, Alexander Martensen-Larsen (direktion)

COO, Lotte Franch Wamberg

CEO for Peak Performance, Nicolas Warschalowski.

CEO for Tiger of Sweden, David Thunmarker

CEO for By Malene Birger, Morten Linnet

 

Som konsekvens af ovenstående har tidligere Group CFO Rud Trabjerg Pedersen samt tidligere CEO for By Malene Birger Charlotte Egelund fratrådt deres stillinger.

 

Indholdet af ovenstående meddelelse har ingen indflydelse på tidligere udmeldte forventnin

ger til regnskabsåret 2015/16 som senest kommunikeret i årsrapporten for 2014/15 den 2. sep-tember 2015.

 

 

 

IC Group A/S

 

 

Henrik Heideby Mads Ryder

Bestyrelsesformand Group CEO

 

 

 

 

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Jens Bak-Holder

Investor Relations Manager

+45 21 28 58 32