Market maker-aftale

Sep 29, 2015, 13:24

IC Group har underskrevet en market maker aftale med Danske Bank. Jævnfør aftalen vil Danske Bank agere som prisstiller i IC Groups aktie på NASDAQ OMX Copenhagen. Danske Bank vil kontinuerligt stille såvel en købspris som en salgspris i IC Groups aktie. Formålet med aftalen er at forbedre likviditeten i handelen med aktien på NASDAQ OMX Copenhagen for at understøtte en effektiv prissætning på aktien.

 

Betingelserne i market maker aftalen er:

  • Købspris og salgspris stilles med et maksimalt spread på 1%
  • Prisen stilles for minimum 500 stk. aktier
  • Danske Bank kan fravige ovenstående, såfremt der indtræffer ændringer i økonomiske, finansielle eller politiske vilkår, som i væsentlig grad vanskeliggør opfyldelse af forpligtelserne.
  • Aftalen er indgået med start den 1. oktober 2015

 

 

 

IC Group A/S

 

Mads Ryder

Group CEO

 

 

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Jens Bak-Holder

Investor Relations Manager

+45 21 28 58 32