IC Group A/S udsteder nye aktier i forbindelse med udnyttelse af warrants

Sep 18, 2015, 9:20

IC Group A/S meddeler hermed, at selskabet har forhøjet sin aktiekapital med nom. DKK 485.900 som følge af udnyttelse af warrants. Kapitalforhøjelsen udgør 0,3% af aktiekapitalen. Efter registrering af kapitalforhøjelsen andrager IC Group A/S’ aktiekapital nominelt DKK 170.562.470.

 

Der er blevet udnyttet warrants under to forskellige programmer med forskellige udnyttelseskurser. Udnyttelseskursen er hhv. DKK 136,00 og DKK 166,80 pr. aktie à DKK 10. Det samlede bruttoprovenu til IC Group A/S fra kapitalforhøjelsen andrager DKK 7.905.074,20.

 

Hver aktie på nominelt DKK 10 giver ret til én stemme på generalforsamlinger i selskabet. De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder fra tidspunktet for registrering af kapitalforhøjelsen hos Erhvervsstyrelsen. De nye aktier udstedes uden fortegningsret for selskabets aktionærer. De nye aktier forventes optaget til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen fra den 21. september 2015.

 

Selskabets nye vedtægter offentliggøres særskilt og kan findes på selskabets hjemmeside.

 

 

 

IC Group A/S

 

Mads Ryder

Group CEO

 

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Jens Bak-Holder

Investor Relations Manager

+45 21 28 58 32