Årsrapport 2014/15 – resultat i tråd med forventningerne

Sep 02, 2015, 8:14

Koncernens fortsættende aktiviteter realiserede i 2014/15 en nettoomsætning på 2.638 mio. DKK, en vækst på 2,9% (4,9% i lokal valuta). Resultat af primær drift (EBIT) blev 207 mio. DKK, hvilket er i tråd med forventningerne. Bestyrelsen foreslår udlodning af et ordinært udbytte på 68 mio. DKK svarende til 4,00 DKK per aktie.

 • I Peak Performance steg omsætningen med 2,5% (4,1% i lokal valuta) til 953 mio. DKK (929 mio. DKK). EBIT blev 107 mio. DKK (72 mio. DKK), hvilket svarer til en EBIT-margin på 11,2% (7,8%).
 • Tiger of Sweden realiserede en omsætning på 943 mio. DKK (883 mio. DKK), hvilket er en vækst på 6,9% (10,1% i lokal valuta). EBIT var 112 mio. DKK (93 mio. DKK), og EBIT marginen blev dermed forbedret fra 10,5% til 11,9%.
 • Omsætningen i By Malene Birger blev 342 mio. DKK (326 mio. DKK) svarende til en vækst på 4,8% (6,0% i lokal valuta). EBIT var på niveau med året før og blev 29 mio. DKK (28 mio. DKK). Det samme gælder for EBIT-marginen på 8,5% (8,6%).
 • Koncernens ikke-kerneforretning skuffede og realiserede en omsætning på 400 mio. DKK (425 mio. DKK) svarende til et fald på 5,8% (-5,0% i lokal valuta).
 • Samlet set blev omsætningen for de fortsættende aktiviteter 2.638 mio. DKK (2.563 mio. DKK). Den seneste udmeldte forventning var 2.600-2.650 mio. DKK.
 • De fortsættende aktiviteter realiserede et bruttoresultat på 1.446 mio. DKK (1.470 mio. DKK) svarende til bruttomargin på 54,8% (57,3%).
 • Kapacitetsomkostningerne var 1.239 mio. DKK (1.249 mio. DKK) og omkostningsprocenten faldt dermed til 47,0% (48,7%).
 • Resultat af primær drift for de fortsættende aktiviteter blev 207 mio. DKK (221 mio. DKK). Således realiserede koncernen en EBIT-margin på 7,8% (8,6%). EBIT var negativt påvirket af overskydende kapacitetsomkostninger på 26 mio. DKK relateret til den frasolgte Mid Market division samt af en ekstraordinær hensættelse i 2. kvartal på 12 mio. DKK. Justeret for overskydende kapacitetsomkostninger og den ekstraordinære hensættelse var EBIT-marginen 9,3%.
 • Koncernen realiserede et resultat efter skat på 140 mio. DKK mod 165 mio. DKK i regnskabsåret 2013/14.
 • Investeringerne blev 87 mio. DKK (99 mio. DKK) svarende til 3% af omsætningen. Seneste udmeldte forventninger var 4% af omsætningen.
 • Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter steg med 68 mio. DKK til 241 mio. DKK (173 mio. DKK). Udviklingen kan tilskrives lavere pengestrømme fra driftsaktiviteter, som blev mere end opvejet af lavere investeringer i arbejdskapital samt salg af værdipapirer i regnskabsåret.
 • Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udloddes et ordinært udbytte på 4,00 DKK pr. aktie svarende til 68 mio. DKK.

Forventninger til 2015/16

For koncernens kerneforretning forventes den positive udvikling at fortsætte, hvilket vil drive koncernens samlede omsætnings- og indtjeningsudvikling.

 

Konkret forventes en vækst i omsætningen i størrelsesordenen 4%, mens EBIT-marginen forventes i størrelsesordenen 10%.

 

Investeringer forventes i niveauet 3-4% af årlig omsætning.

 

Såfremt koncernens resultater realiseres i tråd med forventningerne, påregner bestyrelsen i løbet af regnskabsåret 2015/16 at udlodde et ekstraordinært udbytte i størrelsesordenen 75 mio. DKK.

 

Mads Ryder, Group CEO udtaler:

”Vi har et klart og entydigt fokus på Premium segmentet, og vi har tre stærke Premium brands, som i år har leveret gode og tilfredsstillende resultater. Nu har vi en struktur, som understøtter de vækstplaner, vi har for hver af de tre brands. De har alle et stærkt potentiale for fortsat international ekspansion. Det potentiale skal høstet, og vi skal udnytte alle de muligheder, vi ser forude. Vi skal og vil levere mere, end vi gør i dag – både hvad angår vækst og indtjening. Det er vi fast besluttet på.”

 

 

 

IC Group A/S

 

Mads Ryder

Group CEO

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Jens Bak-Holder

Investor Relations Manager

+45 21 28 58 32