Koncernens hovedkontor solgt

Jun 10, 2015, 10:40

IC Group har i dag underskrevet en aftale med Øens Invest ApS om salg af koncernens ejendom beliggende Raffinaderivej 10 i København for i alt 150 mio. DKK.

 

Som en del af transaktionen indgår ejendommens realkreditbelåning på 140 mio. DKK. Ejendommen overdrages senest pr. 1. januar 2016. Der forventes en uvæsentlig positiv resultat- og likviditetseffekt.

 

Som konsekvens af salget vil IC Group søge nye og langt mindre lokaler i Københavnsområdet og forventer at flytte i første halvår 2016. Aftalen med Øens Invest ApS indebærer mulighed for at leje lokaler i ejendommen indtil 31. december 2016.

 

 

IC Group A/S

Mads Ryder

Group CEO

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Jens Bak-Holder

Investor Relations Manager

+45 21 28 58 32