Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer

Feb 05, 2015, 19:16

I henhold til værdipapirhandelsloven §28a skal selskabet hermed indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer:

 

 

Navn: Mads Ryder

Årsag: Group CEO

Udsteder: IC Group A/S

Fondskode: DK0010221803

Betegnelse: Aktier

Transaktion: Køb

Handelsdato: 5. februar 2015

Marked: NASDAQ OMX Copenhagen

Antal: 6.700

Kursværdi i DKK: 1.013.040

 

 

IC Group A/S

 

Mads Ryder

Group CEO

 

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til

 

Jens Bak-Holder

Investor Relations Manager

Telefon: 21 28 58 32