Ekstraordinært udbytte

Dec 15, 2014, 22:35

I henhold til bemyndigelse i Selskabets vedtægter §5 har Bestyrelsen dags dato besluttet at udlodde ekstraordinært udbytte. På baggrund af årsregnskabet for 2013/14 udloddes der således 5,85 kr. pr. aktie til en samlet udbetaling på 100 mio. kr.

 

Udbetalingen finder sted på grundlag af de beholdninger, der er registreret på depot den 22. december 2014, hvilket betyder, at handler foretaget til og med d. 18. december 2014 modtager udbytte. Udbyttet vil være til disposition hos aktionæren den 23. december 2014.

 

 

Mads Ryder

Group CEO

 

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

 

 

Jens Bak-Holder

IR Manager

Telefon: 21 28 58 32