Øget omsætning og indtjening

Nov 14, 2014, 9:19

Koncernens omsætning var i 1. kvartal 2014/15 828 mio. DKK (818 mio. DKK), hvilket er en stigning på 1%, eller 3% i lokal valuta, i forhold til samme periode sidste år. Omsætningen steg i alle tre Premium brands med sammenlagt 7% i lokal valuta, hvilket mere end opvejede et fald i omsætningen i ikke-kerneforretningen på 17%. Bruttomarginen blev 55,2% og var dermed lavere end i samme periode sidste år (55,9%). Resultat af primær drift blev 141 mio. DKK – en forbedring på 3 mio. DKK i forhold til 1. kvartal 2013/14.

 

• Peak Performance realiserede i 1. kvartal 2014/15 en omsætning på 353 mio. DKK (344 mio. DKK svarende til en vækst på 3%, eller 5% i lokal valuta. Der har været en tilfredsstillende vækst i salget til engroskunder, mens butikslukninger bidrog til en reduktion i retail omsætningen. Resultat af primær drift blev 75 mio. DKK (69 mio. DKK).

 

• Tiger of Sweden forbedrede omsætningen med 7%, eller 11% i lokal valuta, til 269 mio. DKK (251 mio. DKK). Omsætningen steg i alle salgskanaler, mens væksten geografisk set primært blev realiseret i Norden og Centraleuropa. Resultat af primær drift blev 47 mio. DKK (42 mio. DKK).

 

• I By Malene Birger steg omsætningen til 97 mio. DKK (91 mio. DKK) – en vækst på 6%, eller 7% i lokal valuta. Et øget salg til engroskunderne forklarer størstedelen af væksten, mens væksten geografisk set primært blev realiseret i Norden. Resultat af primær drift blev 10 mio. DKK (12 mio. DKK).

 

• Omsætningen i ikke-kerneforretningen faldt med 17% og var ikke påvirket væsentligt af valutakurseffekter. Den primære forklaring findes i udviklingen hos Saint Tropez, hvor især engrossalget faldt på grund af nedgang i ordrer fra Companys butikkerne.

 

• Koncernens bruttomargin blev 55,2% i 1. kvartal 2014/15 mod 55,9% i samme kvartal sidste år. Miks-effekter af solgte varer, ændrede distributionsaftaler og negative valutakurseffekter bidrog til udviklingen.

 

• Kapacitetsomkostningerne faldt med 4 mio. DKK til 315 mio. DKK. En positiv valutakurseffekt bidrog væsentligt til udviklingen. Overskydende kapacitetsomkostninger efter salget af Mid Market divisionen påvirkede 1. kvartal 2014/15 negativt med en engangseffekt på 5 mio. DKK. Omkostningsudviklingen kombineret med den højere omsætning medførte en lavere omkostningsprocent på 38% mod 39% året før.

 

• Resultat af primær drift blev forbedret til 141 mio. DKK (138 mio. DKK) svarende til en i EBIT-margin på 17,1% (16,9%). Den forøgede omsætning og lavere kapacitetsomkostninger, der mere end kompenserer for en lavere bruttomargin, forklarer udviklingen.

 

Uændrede forventninger til regnskabsåret 2014/15

 

Koncernens Premium brands – i særdeleshed Tiger of Sweden og By Malene Birger – forventes at fortsætte den positive udvikling fra 2013/2014, hvorfor koncernens samlede omsætning forventes at vokse i regnskabsåret 2014/2015.

 

I regnskabsåret 2014/2015 forventes samtlige af koncernens Premium brands at forbedre deres EBIT. Ikke-kerneforretningen forventes at fastholde indtjeningsniveauet.

 

For koncernens som helhed vil EBIT i 2014/15 være påvirket af kapacitetsomkostninger, der indtil nu har været dækket af den frasolgte Mid Market division. Efter DK Company’s betaling for aftalte transitionsydelser forventes disse omkostninger at udgøre i størrelsesordenen 45 mio. DKK. Disse kapacitetsomkostninger vil løbende blive afviklet i 2014/15, således at disse ikke forventes at påvirke det efterfølgende regnskabsår 2015/16.

 

Investeringer i regnskabsåret forventes at ligge på niveau 3-5% af omsætningen.

 

På den ordinære generalforsamling 2014 blev det vedtaget at udlodde et ordinært udbytte til aktionærerne på 3,00 DKK pr. aktie svarende til 50 mio. DKK. Bestyrelsen forventer at udlodde et ekstraordinært udbytte i størrelsesordenen 100 mio. DKK i regnskabsårets 2. kvartal.

 

København, den 14. november 2014

 

IC Group A/S

 

Mads Ryder

Group CEO

 

Rud T. Pedersen

Group CFO