IC Group tilpasser organisationen

Oct 28, 2014, 10:00

Som et led i bestræbelserne på at reducere overskydende kapacitetsomkostninger med 45 mio. DKK efter salget af Mid-Market divisionen tilpasser IC Group nu organisationen.

 

I Danmark tilpasses koncernens hovedkontor og servicefunktioner med henblik på at skabe en mere fokuseret og konkurrencedygtig supportplatform for koncernens Premium brands. Tilpasningen vil medføre nedlæggelse af 39 fuldtidsstillinger i Danmark.

 

Koncernens Global Sourcing aktiviteter i Asien samles på kontoret i Hong Kong, mens kontoret i Shanghai, som primært servicerede den frasolgte Mid-Market division, lukkes ned. Kontoret i Rumænien vil fortsat varetage sourcing fra Europa og Nordafrika. Dette vil medføre en reduktion af medarbejderstaben uden for Danmark på 24 fuldtidsstillinger

 

Koncernen vil informere om arbejdet med at reducere de overskydende kapacitetsomkostninger i forbindelse med de kommende kvartalsvise regnskabsaflæggelser.

 

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke på tidligere udmeldte finansielle forventninger til regnskabsåret 2014/15.

IC Group A/S

 

Mads Ryder

Group CEO

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

 

Jens Bak-Holder

IR Manager

+45 2128 5832