Ny storaktionær i IC Group

Oct 21, 2014, 14:35

Med henvisning til §29 i Lov om værdipapirhandel m.v. oplyses det hermed, at Nordea Funds OY, Danish Branch har meddelt IC Group A/S, at selskabet d.d. har erhvervet aktier og har en samlet aktiepost i IC Group A/S, som overstiger 5%.

 

Nordea Funds OY, Danish Branch har herefter en beholdning af aktier i IC Group A/S, der udgør:

 

851.948 stk. aktier à DKK 10,

 

svarende til nominelt DKK 8.519.480 eller 5,009% af det samlede antal udstedte aktier og stemmerettigheder.

 

IC Group A/S

 

Rud Pedersen

Group CFO

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

 

Jens Bak-Holder

IR Manager

+45 2128 5832