Aktiekapital og stemmerettigheder for IC Group A/S pr. 30. september 2014

Sep 30, 2014, 14:46

Som offentliggjort ved selskabsmeddelelse nr. 20 dateret 5. september 2014 blev selskabets aktiekapital forhøjet med nominelt DKK 648.500 som følge af udnyttelse af warrants.

 

Under henvisning til § 6 i bekendtgørelse nr. 1442 af 13. december 2013 om udstederes oplysningsforpligtelser, skal det herved oplyses, at selskabets samlede nominelle aktiekapital dags dato udgør kr. 170.076.570 fordelt på aktier à kr. 10, svarende til i alt 17.007.657 stk. aktier og stemmer.

 

 

 

IC Group A/S

 

Mads Ryder

Group CEO

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Jens Bak-Holder

IR Manager

Telefon: 21 28 58 32