IC Companys A/S udsteder nye aktier i forbindelse med udnyttelse af warrants

Sep 05, 2014, 9:08

IC Companys A/S udsteder nye aktier i forbindelse med udnyttelse af warrants

 

 

IC Companys A/S meddeler hermed, at selskabet har forhøjet sin aktiekapital med nom. DKK 648.500 som følge af udnyttelse af warrants. Efter registrering af kapitalforhøjelsen andrager IC Companys A/S’ aktiekapital nominelt DKK 170.076.570

 

Udnyttelseskursen for de nye aktier er DKK 136 pr. aktie à DKK 10. Bruttoprovenuet til IC Companys A/S fra kapitalforhøjelsen andrager DKK 8.819.600.

 

Hver aktie på nominelt DKK 10 giver ret til én stemme på generalforsamlinger i selskabet. De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder fra tidspunktet for registrering af kapitalforhøjelsen hos Erhvervsstyrelsen. De nye aktier udstedes uden fortegningsret for selskabets aktionærer. De nye aktier forventes optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S fra den 8. september 2014.

 

Selskabets nye vedtægter offentliggøres særskilt og kan findes på selskabets hjemmeside.

 

 

IC Companys A/S

 

Mads Ryder

Group CEO

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

 

Jens Bak-Holder

IR Manager

+45 3266 7093