Tildeling af warrants til IC Companys’ direktion

Aug 21, 2014, 17:28

I forbindelse med offentliggørelse af årsrapporten for 2013/14 blev det oplyst at koncernens direktion bestående af Mads Ryder og Rud Pedersen er blevet tildelt warrants svarende til 19,7% af deres årlige faste gage.

 

På baggrund af lukkekursen for IC Companys’ aktie d. 21. august 2014 kan det endelige antal af warrants opgøres. Mads Ryder modtager 25.299 stk. og Rud Pedersen modtager 12.649 stk. Tildelingen svarer til en samlet kapitalforhøjelse på nominelt 379.480 DKK.

 

Udnyttelseskursen for disse warrants er fastsat til 182 DKK svarende til lukkekursen for selskabets aktie på NASDAQ OMX den 21. august 2014.

 

I Black & Scholes beregningerne er der endvidere anvendt en volatilitet på 34,3% og en risikofri rente på 0,36%.

 

Den anvendte volatilitet er beregnet på baggrund af de daglige lukkekurser de seneste 3 regnskabsår. Beregningsperioden har dermed en løbetid, der svarer til minimumsløbetiden for de tildelte warrants.

 

Baseret på tidligere erfaringer antages udnyttelsestidspunktet at falde midt i udnyttelsesperioden, og løbetiden er derfor antaget til 4 år.

 

De nærmere vilkår for tildeling og udnyttelse af warrants er beskrevet i selskabets årsrapport for 2013/14.

 

 

 

 

IC Companys A/S

 

 

 

Rud T. Pedersen

Group CFO

 

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

 

Jens Bak-Holder

IR Manager

+45 3266 7093