Årsrapport 2013/14 – bedre resultat end forventet

Aug 21, 2014, 8:02

Koncernens fortsættende aktiviteter realiserede i 2013/14 en nettoomsætning på 2.563 mio. DKK, en stigning på 6% sammenlignet med sidste år. Resultat af primær drift blev 221 mio. DKK, hvilket er bedre end forventet. Ledelsen foreslår udlodning af et ordinært udbytte på 49 mio. DKK (3,00 DKK per aktie).

 

 • Peak Performance realiserede en omsætning på 930 mio. DKK (931 mio. DKK), hvilket er på niveau med sidste år. Resultat af primær drift blev 67 mio. DKK (68 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på 7,2% (7,3%).

 

 • Tiger of Sweden realiserede en omsætning på 883 mio. DKK (768 mio. DKK), hvilket er en vækst på 15%. Resultat af primær drift blev 96 mio. DKK (76 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på 10,9% (9,9%).

 

 • By Malene Birger realiserede en omsætning på 327 mio. DKK (295 mio. DKK) svarende til en vækst på 10%. Resultat af primær drift blev 27 mio. DKK (18 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på 8,3% (5,9%).

 

 • Omsætningen for koncernens fortsættende aktiviteter steg 6% til 2.563 mio. DKK (2.424 mio. DKK). Den seneste udmeldte forventning var 2.560-2.580 mio. DKK.

 

 • Bruttoresultatet blev 1.470 mio. DKK (1.371 mio. DKK). Dermed realiserede koncernen en bruttomargin på 57,3% (56,6%), hvilket er 0,7%-point højere end sidste år.

 

 • Kapacitetsomkostningerne blev 1.249 mio. DKK (1.180 mio. DKK) svarende til en stigning på 6%. Dermed realiseredes en omkostningsprocent på 48,7% (48,7%), hvilket er på niveau med sidste år.

 

 • Resultat af primær drift for de fortsættende aktiviteter blev 221 mio. DKK (191 mio. DKK). Således realiserede koncernen en EBIT-margin på 8,6% (7,9%). Koncernens resultat efter skat blev 165 mio. DKK mod 4 mio. DKK i regnskabsåret 2012/13.

 

 • Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter for fortsættende aktiviteter steg med 106 mio. DKK til 165 mio. DKK (59 mio. DKK). Udviklingen kan tilskrives et bedre resultat af primær drift samt et lavere niveau for investeringer.

 

 • Investeringerne blev 91 mio. DKK (167 mio. DKK). Seneste udmeldte forventninger var 70-90 mio. DKK.

 

 • Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udloddes et ordinært udbytte på 3,00 DKK pr. aktie svarende til 49 mio. DKK.

 

 • Bestyrelsen har besluttet at tildele direktionen warrants baseret på de realiserede resultater. Værdien af de tildelte warrants udgør 1,5 mio. DKK svarende til 19,7% af direktionens årlige faste gage. Det endelige antal warrants kan opgøres, når lukkekursen på IC Companys aktie kendes d. 21. august 2014 efter kl. 17.00.

 

 

 

Forventninger til 2014/15

Koncernens Premium brands – i særdeleshed Tiger of Sweden og By Malene Birger – forventes at fortsætte den positive udvikling fra 2013/2014, hvorfor koncernens samlede omsætning forventes at vokse i regnskabsåret 2014/2015.

 

I regnskabsåret 2014/2015 forventes samtlige af koncernens Premium brands at forbedre deres EBIT. Ikke-kerneforretningen forventes at fastholde indtjeningsniveauet.

 

For koncernens som helhed vil EBIT i 2014/15 være påvirket af kapacitetsomkostninger, der indtil nu har været dækket af Mid Markets divisionen. Disse omkostninger udgør i størrelsesordenen 45 mio. DKK. Under hensyntagen til, at koncernen i en transitionsperiode på 6 til 12 måneder skal levere serviceydelser til DK Company, vil disse kapacitetsomkostninger løbende blive afviklet i 2014/15, således at disse ikke forventes at påvirke det efterfølgende regnskabsår 2015/16.

 

Investeringer i regnskabsåret forventes at ligge på niveau 3-5% af omsætningen.

 

Såfremt koncernens resultater realiseres i tråd med forventningerne, påregner ledelsen i løbet af regnskabsåret 2014/15 at udlodde et ekstraordinært udbytte i størrelsesordenen 100 mio. DKK.

 

 

Mads Ryder, CEO for IC Companys A/S udtaler:

”Vi har forenklet forretningen og forbedret indtjeningen. Det ser vi resultaterne af i år, hvor vi leverer et godt resultat. Og med vores tre Premium brands har vi nu fået et godt fundament for fortsat vækst og indtjening. Retningen er klar, og vi skal nå de mål, vi har sat. Men når vi ser ind i regnskabsåret 2014/15, bliver det et år præget af tilpasningen af omkostningerne.”

 

 

IC Companys A/S

 

 

Mads Ryder

Group CEO

 

Rud T. Pedersen

Group CFO

 

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

 

Jens Bak-Holder

IR Manager

+45 3266 7093