Historiske sammenligningstal for koncernens Premium brands

Aug 05, 2014, 7:59

Som omtalt i forbindelse med offentliggørelsen af regnskabsmeddelelsen for 3. kvartal 2013/14 vil IC Companys kvartalsvise rapportering fremover blive ændret, så den afspejler resultatudviklingen i hvert af de tre Premium brands, som udgør koncernens kerneforretning. Rapportering af resultatudviklingen for ikke-kerneforretningen ændres ikke.

 

Den nye rapportering giver en øget transparens hvad angår performance i de enkelte kerne-forretningsenheder og forud for offentliggørelse af årsrapporten for 2013/14 er der udarbejdet historiske og sammenlignelige data for de tre Premium brands.

 

De udarbejdede historiske sammenligningstal er alene relevante for resultatudviklingen i de to brands Tiger of Sweden og By Malene Birger, som tidligere blev rapporteret under ét i segmentet Premium Contemporary. For brandet Peak Performance er de historiske sammenligningstal uændrede, idet brandet udgjorde den eneste forretningsenhed i segmentet Premium Outdoor.

 

For koncernens ikke-kerneforretning, bestående af de to brands Sait Tropez og Designers Remix, vil resultatudviklingen fortsat blive rapporteret under ét.

 

De udarbejdede sammenligningstal er vedhæftet denne meddelelse og kan desuden findes på selskabets hjemmeside under: iccompanys.dk/investorer/resultater-rapporter/nogletal

 

 

IC Companys A/S

 

Rud T. Pedersen

Group CFO

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

 

Jens Bak-Holder

Investor Relations Manager

Telefon: 21 28 58 32