Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer

May 19, 2014, 9:32

I henhold til værdipapirhandelsloven §28a skal selskabet hermed indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og tilknyttede værdipapirer:

 

 

Navn: Mads Ryder

Årsag: Group CEO

Udsteder: IC Companys A/S

Fondskode: DK0010221803

Betegnelse: Aktier

Transaktion: Køb

Handelsdato: 15. maj 2014

Marked: NASDAQ OMX Copenhagen

Antal: 5.700 stk.

Kursværdi i DKK: 994.878

 

 

 

Navn: Heidi Farsø Bank

Årsag: Kone til bestyrelsesmedlem Per Bank

Udsteder: IC Companys A/S

Fondskode: DK0010221803

Betegnelse: Aktier

Transaktion: Salg

Handelsdato: 15. maj 2014

Marked: NASDAQ OMX Copenhagen

Antal: 3.994 stk.

Kursværdi i DKK: 685.930

 

 

 

 

IC Companys A/S

 

Mads Ryder

Group CEO

 

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til

 

Jens Bak-Holder

Investor Relations Manager

Telefon: 21 28 58 32